TOP NEWS & ARTICLES

FILTER

Featured
user

“กระทรวงท่องเที่ยวฯ” หนุน “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” ขับเคลื่อน “อารยสถาปัตย์-การท่องเที่ยวเพื่อมวลชน”

รมต.พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอวยพรรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 11 แห่งการรณรงค์ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ดังนี้ “ขออวยพรให้รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ที่ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่11 ขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ที่สำคัญที่สุดก็ขอให้ดูแลตนเองให้เยอะๆ ให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโควิด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมที่จะสนับสนุนรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อตลอดไป ทั้งในปีที่ 11 และปี 12

Read More »
Featured
user

ชวนมาฟังหลักการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ จากปากน้องๆเจ้าของผลงาน ep.6

🙋‍♀️ชวนมาดูนักออกแบบตัวจริง เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2021 (Best Restroom Design Contest) 🚽🚾🚻 วันนี้ขอนำเสนอ 6 ตัวแทน จาก 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (29) LIGHT THROUG LIFE : เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา (11)

Read More »
Featured
user

🎆 เซเลปวีไอพีจากหลากหลายวงการ ร่วมส่งคำอวยพร รายการ “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” ก้าวสู่ปีที่ 11 📺 ความมุ่งมั่นที่พร้อมขับเคลื่อนเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ ไปด้วยกัน

เนื่องด้วย เดือนกรกฎาคม 2564 นี้ รายการ “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” มีอายุครบ 10 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 เซเลปวีไอพีจากหลากหลายวงการ จึงขอส่งต่อคำอวยพร เปิดคำอวยพรด้วย นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำวัคซีนทางเลือกเพื่อคนทั้งมวล กล่าวอวยพรรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ

Read More »
Featured
user

ชวนมาฟังหลักการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ จากปากน้องๆเจ้าของผลงาน ep.5

🙋‍♀️ชวนมาดูนักออกแบบตัวจริง เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2021 (Best Restroom Design Contest) 🚽🚾🚻 วันนี้ขอนำเสนอ 6 ตัวแทน จาก 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (8) Lanna Dialogue จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (26) BREEZWAY จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Read More »
Featured
user

🌵🦖 “สวนนงนุชพัทยา” พัฒนาอารยสถาปัตย์ต่อเนื่อง !! 👨‍🦽

คุณโต้ง-กัมพล ตันสัจจา CEO สวนนงนุชพัทยา พา “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” สำรวจสวนนงนุชเพื่อชี้จุดที่จะต้องทำอารยสถาปัตย์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลยุค New Normal ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะทางลาดเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวต่างๆในสวนนงนุช และตะแกรงเหล็กฉีกแบบไยแมงมุมปิดฝาท่อระบายน้ำ เพื่อให้มนุษย์ล้อ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มึเด็กเล็กใช้รถเข็นเด็ก สามารถเข็นเที่ยวชมจุดต่างๆทั่วทั้งสวนนงนุชได้โดยสะดวก สบาย ปลอดภัย ไม่สะดุด ให้เป็น Friendly Design เพิ่มเติมอีกหลายจุดเลยครับ

Read More »
Featured
user

ชวนมาฟังหลักการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ จากปากน้องๆเจ้าของผลงาน ep.4

🙋‍♀️ชวนมาดูนักออกแบบตัวจริง เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2021 (Best Restroom Design Contest) 🚽🚾🚻 วันนี้ขอนำเสนอ 4 ตัวแทน จาก 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (24) Friction Restroom (10) The Toilet of

Read More »
Featured
user

ชวนมาฟังหลักการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ จากปากน้องๆเจ้าของผลงาน ep.3

🙋‍♀️ชวนมาดูนักออกแบบตัวจริง เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2021 (Best Restroom Design Contest)🚽🚾🚻 วันนี้ขอนำเสนอ 3 ตัวแทน จาก 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (1) Lanna Box (5) MITHR (23) ห้องน้ำ

Read More »
Featured
user

อพท.7 จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยว “ท่องดินแดนประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี” (One day trip) เตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) จัดกิจกรรม “ท่องดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (one day trip) เพื่อทดลองเส้นทางท่องเที่ยว และทดสอบความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.สมจินต์

Read More »
Featured
user

รู้หรือไม่ ? กระทรวงมหาดไทยออกกฎหมายใหม่สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

รู้หรือไม่กระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ในฉบับที่2 นี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงข้อกำหนดเดิมให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น อย่างเช่น ที่จอดรถ ที่จอดรถ -ปรับปรุงอัตราส่วนจำนวนที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ต้องจัดให้มีเป็นเท่าตัว ซึ่งในฉบับ2548

Read More »
Featured
user

ชวนมาฟังหลักการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ จากปากน้องๆเจ้าของผลงาน ep.2

🙋‍♀️ชวนมาดูนักออกแบบตัวจริง เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2021 (Best Restroom Design Contest) 🚽🚾🚻 วันนี้ขอนำเสนอ 4 ตัวแทน จาก 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (27) Peach of Nature (31) The

Read More »
Featured
user

ชวนมาฟังหลักการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ จากปากน้องๆเจ้าของผลงาน ep.1

🙋‍♀️ชวนมาดูนักออกแบบตัวจริง เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2021 (Best Restroom Design Contest) 🚽🚾🚻 🚽วันนี้ขอนำเสนอ 5 ตัวแทน จาก 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (19) เยาวราชสุขาวดี (9) Rest in Peace

Read More »
Featured
user

🍹Wow ! เยาวชนไทยฝีมือการออกแบบไม่ธรรมดา !!

มาชมผลงานของน้องๆ นักศึกษา ในการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล FRIENDLY DESIGN AWARDS ประจำปี 2021 : BEST RESTROOM DESIGN CONTEST ปิดรับผลงานในวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วมาค้นหาสุดยอดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ดูจากผลงานมากมายที่น้องๆส่งเข้ามา แต่ละชิ้น แต่ละทีม ต้องบอกว่า

Read More »
Featured
user

ว้าว !! มาดูกัน 16 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินชิงรางวัลนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์

เดินมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วครับ กับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste Innovation Contest 2021 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมไปพัฒนาในระดับธุรกิจ หรือ ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์มีการประกวดนวัตกรรม ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

Read More »
Featured
user

🎉 พบกันปลายปีนี้ กับปรากฏการณ์ใหม่ !!

“Hybrid FD Expo 2021” รูปแบบ New Normal ทั้งแบบ Online และ On-Ground ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2021: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 9-12 ธันวาคม ที่ไบเทค-บางนา

Read More »
Featured
user

“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ที่สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind) โดย อพท.6

Read More »
Featured
user

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design Guide Book ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาวัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.น่าน เพื่อคนทั้งมวล โดยการอารยสถาปัตย์วัดท่องเที่ยวทั่ว จ.น่าน ให้ทำทางลาดมาตรฐาน เชื่อมโยงไปในหลายจุด ทั่วถึง มึห้องสุขาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

Read More »
Featured
user

ภาพข่าว วันประวัติศาสตร์ จ.น่าน (1)“อพท.6” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว เมื่อวันจันทร์ที่

Read More »
Featured
user

“อพท.น่าน” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน นี้ ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ

Read More »
Featured
user

วช.หนุนประกวดนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม♻️

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมพลังพันธมิตรขับเคลื่อนการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ผลงานจากนักวิจัยเป็นที่รู้จัก และได้รับการต่อยอดในภาคธุรกิจ และนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้างเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo

Read More »
Featured
user

วช.จัดประกวดนวัตกรรมจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

Read More »
News
user

ททท.สำนักงานตาก จัดโครงการคิดถึงชุมชนท่องเที่ยว “Local & Culture”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ แม่ละเมาอีโค่ทัวร์ นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทาง “คิดถึงชุมชนที่รัก ฮักนะแม่กาษา” ภายใต้โครงการคิดถึง…ชุมชนท่องเที่ยว “Local & Culture”นำนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 30 คน ท่องเที่ยวตามเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโพธิ์ทอง อ.แม่สอด จ.ตากในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยว เพลิดเพลินไปกับวิถีถิ่นล้านนาแบบดั่งเดิม อิ่มเอมกับอาหารพื้นเมือง ชิมขนมหวานหากินยาก พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ที่

Read More »
Featured
user

อพท. ปิ๊งไอเดีย ดึง หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการ เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

อพท. ร่วมกับ หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก ได้รับองค์ความรู้ ในด้านการพัฒนาปรับปรุงด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) และตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงแรมและที่พัก เกิดการพัฒนาสิ่งอํานวยความ สะดวกและการบริการด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลให้ได้มาตรฐานระดับสากล และ เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Read More »
Featured
user

ททท. จัดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวแพ็กเกจกำลังใจ

แพ็คเกจ ‘กําลังใจ’ เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพิพัฒน์

Read More »
News
user

ททท.ดึงเวียร์-เบลล่า ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ดันไทยเที่ยวไทยโกยรายได้ 4 แสนล้านบาท 🎒🛍🏕🏖🏨🎡

ททท.ชวนเที่ยวไทยไปกับ “เวียร์–เบลล่า” พรีเซ็นเตอร์แคมเปญ “คิด…แล้วไปให้ถึง” ปลุกกระแสเที่ยวไทย ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งผ่านโฆษณาและ Mini Story “คิดแล้วไปให้ถึง” ดันเป้าไทยเที่ยวไทย 68 ล้านคน หวังโกยรายได้ 4 แสนล้านบาท นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยเริ่มปรับตัววสู่ยุค New Normal หรือที่เรียกว่าชีวิตวิถีใหม่ ทั้งเรื่องวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน

Read More »
Featured
user

ททท. เปิดโครงการ ‘คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรคกระตุ้นคนเดินทาง

วันที่ 20 ก.ค.63 ที่ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค “Safety & Hygienic Road Trip” ตามแนวทางการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Safety & Health Administration) พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายยุทธศักดิ์

Read More »
Featured
user

อพท.3 ร่วมการประชุมหารือแนวทางส่งเสริม​การท่องเที่ยว​ในรูปแบบ New Normal พร้อมร่วมแสดงความยินดี​และเป็นสักขีพยาน​ในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health administration (SHA)

นายธิติ จันทร์​แต่ง​ผล ผู้จัดการ​ส​ำ​นักงาน​พื้นที่​พิเศษ​ 3 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางส่งเสริม​การท่องเที่ยว​ในรูปแบบ New Normal โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงาน พัทยา นายธเนศ

Read More »
Featured
user

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 หลังโควิด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 บรรเทาลง รัฐบาลได้ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามลำดับ และมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าสู่ภาวะปกติ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ แต่ยังถือว่าไม่พ้นภาวะวิกฤตเนื่องจากรายได้หลักจากการท่องเที่ยวประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์ มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการผลักดันให้การใช้เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเกิดเร็วขึ้น และมีความสำคัญมากขึ้น สำหรับ”การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New

Read More »
Featured
user

“อพท.” ชู 19 ชุมชนต้นแบบมาตรฐาน CBT Thailand 2020 การันตีคุณภาพบริการท่องเที่ยวชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยภายในงานพิธีมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี 2563 หรือ CBT Thailand Standard 2020 ว่า อพท.มีเป้าหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน ที่เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC โดยในปีนี้มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรองจากคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น

Read More »
Featured
user

อพท.ร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในเมืองพัทยา และได้พัฒนาให้ชุมชนต่างๆกลายเป็นเมืองต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู็อำนวยการองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า อพท. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัย รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All โดยเราได้ร่วมพัฒนากับชาวบ้านในชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยได้มีการจัดทำทั้งทางลาด ห้องสุขาสำหรับมนุษย์ล้อ

Read More »

BOOTHS AT THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2019

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ททท.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับสังคมผู้สูงวัย ตลาดใหญ่ในโลกยุคปัจจุบัน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All คือการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย ทั้งเรื่องการออกแบบและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยว…
อพท

อพท

อพท.ร่วมขับเคลื่อน Tourism for All และ FD Expo 2019 คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ…
Double A

Double A

มหาอำนาจกระดาษโลก Double A เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ Thailand Friendly Design Expo 2019 สร้างสรรค์สังคมเพื่อคนทั้งมวล…
AIR ASIA

AIR ASIA

Friendly Design แอร์เอเชีย … ใครๆ ก็บินได้ที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา#Airasia #FDPosted by Friendly…