TOP NEWS & ARTICLES

FILTER

Featured
user

🍹Wow ! เยาวชนไทยฝีมือการออกแบบไม่ธรรมดา !!

มาชมผลงานของน้องๆ นักศึกษา ในการออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชิงรางวัล FRIENDLY DESIGN AWARDS ประจำปี 2021 : BEST RESTROOM DESIGN CONTEST ปิดรับผลงานในวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วมาค้นหาสุดยอดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ดูจากผลงานมากมายที่น้องๆส่งเข้ามา แต่ละชิ้น แต่ละทีม ต้องบอกว่า

Read More »
Featured
user

ว้าว !! มาดูกัน 16 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินชิงรางวัลนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์

เดินมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วครับ กับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste Innovation Contest 2021 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมไปพัฒนาในระดับธุรกิจ หรือ ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์มีการประกวดนวัตกรรม ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

Read More »
Featured
user

🎉 พบกันปลายปีนี้ กับปรากฏการณ์ใหม่ !!

“Hybrid FD Expo 2021” รูปแบบ New Normal ทั้งแบบ Online และ On-Ground ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2021: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 9-12 ธันวาคม ที่ไบเทค-บางนา

Read More »
Featured
user

“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ที่สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind) โดย อพท.6

Read More »
Featured
user

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design Guide Book ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาวัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.น่าน เพื่อคนทั้งมวล โดยการอารยสถาปัตย์วัดท่องเที่ยวทั่ว จ.น่าน ให้ทำทางลาดมาตรฐาน เชื่อมโยงไปในหลายจุด ทั่วถึง มึห้องสุขาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

Read More »
Featured
user

ภาพข่าว วันประวัติศาสตร์ จ.น่าน (1)“อพท.6” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว เมื่อวันจันทร์ที่

Read More »
Featured
user

“อพท.น่าน” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน นี้ ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ

Read More »
Featured
user

วช.หนุนประกวดนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม♻️

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมพลังพันธมิตรขับเคลื่อนการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ผลงานจากนักวิจัยเป็นที่รู้จัก และได้รับการต่อยอดในภาคธุรกิจ และนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้างเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo

Read More »
Featured
user

วช.จัดประกวดนวัตกรรมจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

Read More »
Featured
user

ททท.สำนักงานตาก จัดโครงการคิดถึงชุมชนท่องเที่ยว “Local & Culture”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ แม่ละเมาอีโค่ทัวร์ นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทาง “คิดถึงชุมชนที่รัก ฮักนะแม่กาษา” ภายใต้โครงการคิดถึง…ชุมชนท่องเที่ยว “Local & Culture”นำนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 30 คน ท่องเที่ยวตามเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโพธิ์ทอง อ.แม่สอด จ.ตากในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยว เพลิดเพลินไปกับวิถีถิ่นล้านนาแบบดั่งเดิม อิ่มเอมกับอาหารพื้นเมือง ชิมขนมหวานหากินยาก พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ที่

Read More »
Featured
user

อพท. ปิ๊งไอเดีย ดึง หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการ เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

อพท. ร่วมกับ หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก ได้รับองค์ความรู้ ในด้านการพัฒนาปรับปรุงด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) และตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงแรมและที่พัก เกิดการพัฒนาสิ่งอํานวยความ สะดวกและการบริการด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลให้ได้มาตรฐานระดับสากล และ เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Read More »
Featured
user

ททท. จัดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวแพ็กเกจกำลังใจ

แพ็คเกจ ‘กําลังใจ’ เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพิพัฒน์

Read More »
Featured
user

ททท.ดึงเวียร์-เบลล่า ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ดันไทยเที่ยวไทยโกยรายได้ 4 แสนล้านบาท 🎒🛍🏕🏖🏨🎡

ททท.ชวนเที่ยวไทยไปกับ “เวียร์–เบลล่า” พรีเซ็นเตอร์แคมเปญ “คิด…แล้วไปให้ถึง” ปลุกกระแสเที่ยวไทย ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งผ่านโฆษณาและ Mini Story “คิดแล้วไปให้ถึง” ดันเป้าไทยเที่ยวไทย 68 ล้านคน หวังโกยรายได้ 4 แสนล้านบาท นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยเริ่มปรับตัววสู่ยุค New Normal หรือที่เรียกว่าชีวิตวิถีใหม่ ทั้งเรื่องวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน

Read More »
Featured
user

ททท. เปิดโครงการ ‘คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรคกระตุ้นคนเดินทาง

วันที่ 20 ก.ค.63 ที่ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค “Safety & Hygienic Road Trip” ตามแนวทางการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Safety & Health Administration) พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายยุทธศักดิ์

Read More »
Featured
user

อพท.3 ร่วมการประชุมหารือแนวทางส่งเสริม​การท่องเที่ยว​ในรูปแบบ New Normal พร้อมร่วมแสดงความยินดี​และเป็นสักขีพยาน​ในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health administration (SHA)

นายธิติ จันทร์​แต่ง​ผล ผู้จัดการ​ส​ำ​นักงาน​พื้นที่​พิเศษ​ 3 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางส่งเสริม​การท่องเที่ยว​ในรูปแบบ New Normal โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงาน พัทยา นายธเนศ

Read More »
Featured
user

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 หลังโควิด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 บรรเทาลง รัฐบาลได้ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามลำดับ และมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าสู่ภาวะปกติ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ แต่ยังถือว่าไม่พ้นภาวะวิกฤตเนื่องจากรายได้หลักจากการท่องเที่ยวประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์ มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการผลักดันให้การใช้เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเกิดเร็วขึ้น และมีความสำคัญมากขึ้น สำหรับ”การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New

Read More »
Featured
user

“อพท.” ชู 19 ชุมชนต้นแบบมาตรฐาน CBT Thailand 2020 การันตีคุณภาพบริการท่องเที่ยวชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยภายในงานพิธีมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี 2563 หรือ CBT Thailand Standard 2020 ว่า อพท.มีเป้าหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน ที่เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC โดยในปีนี้มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรองจากคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น

Read More »
Featured
user

อพท.ร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในเมืองพัทยา และได้พัฒนาให้ชุมชนต่างๆกลายเป็นเมืองต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู็อำนวยการองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า อพท. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัย รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All โดยเราได้ร่วมพัฒนากับชาวบ้านในชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยได้มีการจัดทำทั้งทางลาด ห้องสุขาสำหรับมนุษย์ล้อ

Read More »
Featured
user

ททท. ร่วมกับกองทัพเรือและจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกองทัพเรือและจังหวัดชลบุรี โดย พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่า​ราชการจังหวัดชลบุรี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการ

Read More »
Featured
user

“อพท.7” ผนึกกำลัง ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน รวมพลังขับเคลื่อน จ.สุพรรณบุรี สู่ “เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโดย อพท.7 ซึ่งมีผู้แทนองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมลงนามความร่วมมือ จำนวน 17

Read More »
Featured
user

อพท.3 ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนสถานประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้จัดทำแผนขับเคลื่อน Pattaya Tourism for all model เมืองพัทยาต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ซึ่งมีการขับเคลื่อนแผนภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญด้านอารยสถาปัตย์และมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็นต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 กล่าวว่า “อพท.3 ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมของทุกคนในสังคมและเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงได้จับมือกับศูนย์วิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลขึ้น โดยมีสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการฯ

Read More »
Featured
user

“อพท.7-สุพรรณบุรี” เตรียมจัดงานใหญ่ รับคลายล็อกเฟส 5 คิกออฟเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย อพท.7 ซึ่งดูแลพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เตรียมเปิดแถลงข่าวการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ เวลา 9.30-11.30 น.ที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายพันธมิตรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายในการร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Read More »
Featured
user

อพท. ผนึก สศส. ดันชุมชนชิงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

อพท. ผนึก สศส. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมพื้นที่และชุมชน ส่งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ติวเข้ม ก่อนส่งเข้าชิงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์

Read More »
Featured
user

ทีเส็บเดินหน้าจับมือผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมสถานที่จัดงานไมซ์หลังผ่อนปรนระยะที่ 4

ทีเส็บ จับมือผู้ประกอบการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ เร่งบริหารจัดการความพร้อมสถานที่จัดงานตามมาตรการคู่มือปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 หลังรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 4 โดยร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมการเตรียมประเมินความพร้อมของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ที่จะเริ่มจัดงานแสดงสินค้างานแรก 27 มิถุนายนนี้ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทีเส็บได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ ศึกษาทำความเข้าใจมาตรการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัยของรัฐบาล รวมถึงคู่มือการจัดงานไมซ์ที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจไมซ์ จัดทำคู่มือการจัดงานประชุมสัมมนา

Read More »
Featured
user

‘อพท.’ผนึกเครือข่ายพัฒนาชุมชนพร้อมขายรับท่องเที่ยววิถีใหม่สนองนโยบายรัฐในมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.กล่าวว่า ภายหลังจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านไป พฤติกรรมการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปจากกลุ่มใหญ่จะลดลงเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อความปลอดภัย ซึ่งกลุ่มแรกที่จะเดินทาง คือ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัย และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งทาง อพท. มี 81 ชุมชน ที่พัฒนาและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ แบ่งเป็น 14 ชุมชนในพื้นที่พิเศษ และอีก 67 ชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง

Read More »
Featured
user

อพท. เตรียมดัน 20 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ต่อยอดแพคเกจ เที่ยวปันสุข

วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ อพท.ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียน, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งบุคลากรลงพื้นที่พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับ 40 ชุมชน ในพื้นที่พิเศษและในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของ

Read More »
Featured
user

อพท. ชูงานวิจัย “บิ๊ก ดาต้า” ฐานข้อมูล “วิจัยท่องเที่ยวชุมชน” บนคลาวด์ หนุนประเทศฟื้นโควิด ด้วยเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14  ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกสว. ส่งมอบ “งานวิจัยท่องเที่ยวสู่การใช้ประโยชน์” ให้กับ      นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Read More »
Featured
user

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เดินหน้าส่งเสริม​สถานประกอบการเพื่อรองรับ​ การท่องเที่ยว​ของคนทั้งมวลในจังหวัด​จันทบุรี​

เมื่อ วันที่ 13-14 มิถุนายน​ 2563 นายกฤษณ์​ ภูมิ​สุวรรณ​ ผู้​อำนว​ยการ​ฝ่าย​ปฏิบัติการ​ อพท.3 และเจ้าหน้าที่​พัฒนา​พื้นที่​พิเศษ​ อพท.3ร่วมกับ รศ.ดร. ชุมเขต แสวง​เจริญ​หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ประเมินความพร้อมด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานประกอบการ​โรงแรม​ที่พัก และร้านอาหาร ในจังหวัด​จันทบุรี​ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ปีงบประมาณ​ 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุง​ตามเกณฑ์​มาตรฐาน​ด้านอารยสถาปัตย์​ เพื่อยกระดับให้เป็นต้นแบบสถานประกอบการ​ด้านอารยสถาปัตย์​ต่อไป

Read More »
Featured
user

ททท. จับมือ UNDP ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วานนี้ (5 มิถุนายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Mr. Renaud Meyer, the UNDP’s Resident Representative for Thailand ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมย์ในการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยต้องการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Read More »

BOOTHS AT THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2019

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ททท.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับสังคมผู้สูงวัย ตลาดใหญ่ในโลกยุคปัจจุบัน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All คือการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย ทั้งเรื่องการออกแบบและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยว…
อพท

อพท

อพท.ร่วมขับเคลื่อน Tourism for All และ FD Expo 2019 คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ…
Double A

Double A

มหาอำนาจกระดาษโลก Double A เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ Thailand Friendly Design Expo 2019 สร้างสรรค์สังคมเพื่อคนทั้งมวล…
AIR ASIA

AIR ASIA

Friendly Design แอร์เอเชีย … ใครๆ ก็บินได้ที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา#Airasia #FDPosted by Friendly…