“กระทรวงท่องเที่ยวฯ” หนุน “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” ขับเคลื่อน “อารยสถาปัตย์-การท่องเที่ยวเพื่อมวลชน”

รมต.พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอวยพรรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 11 แห่งการรณรงค์ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ดังนี้

“ขออวยพรให้รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ที่ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่11 ขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ที่สำคัญที่สุดก็ขอให้ดูแลตนเองให้เยอะๆ ให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโควิด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมที่จะสนับสนุนรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อตลอดไป ทั้งในปีที่ 11 และปี 12 ต่อไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป”

รวมพลังขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมาย “เมืองอารยสถาปัตย์-เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการและมนุษย์ล้อ ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีตลอดไป พบกันทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-14.30 น. ทางสถานีข่าวเนชั่น