📣พร้อมแล้วหรือยัง? กับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)♻️

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ได้จัดประกวดผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท รวม 3 กลุ่มรางวัล คือ

(1) ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

🥇รางวัลที่ 1 มูลค่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

🥈รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

🥉รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

🎗รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

(1) ประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน และส่งประกวดเป็นกลุ่ม เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

🥇รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

🥈รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

🥉รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

🎗รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางอีเมล ZeroWasteInnovation@gmail.com…

🔴สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและเกณฑ์การประกวดได้ที่ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://drive.google.com/…/1uF3sHLZXYg5ufUuc6lXTklnX6Z…

ส่วนการประกาศผลรางวัล และรับรางวัล จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร

*** ติดตามข่าวการประกวด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/FriendlyDesignThailand/

เว็บไซต์ http://thailandfriendlydesignexpo.com/th/

Twitter : https://twitter.com/ThailandFd

Instagram : https://www.instagram.com/friendlydesignthailand/

หรือ โทร. 081-855-1199 และ 081 562 9541