มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design Guide Book ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาวัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.น่าน เพื่อคนทั้งมวล โดยการอารยสถาปัตย์วัดท่องเที่ยวทั่ว จ.น่าน ให้ทำทางลาดมาตรฐาน เชื่อมโยงไปในหลายจุด ทั่วถึง มึห้องสุขาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ มีที่จอดรถ FD และป้ายสัญลักษณ์รูปวีลแชร์ หรือป้ายมาตรฐานเฟรนด์ลี่ดีไซน์ที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการ ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มมนุษย์ล้อ กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์

*** อโถ สุจิณฺณสฺส ผลํ น นสฺสติผลของการที่ได้ร่วมกันก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย

Friendly Design for all Foundation in collaboration with DASTA Special Area 6 (Nan City) delivered Friendly Design Guide Book to the representatives of the Nan ecclesiastics from 461 temples to jointly improve and develop their temple. Moreover, the temple possible to provide facilities for the aging society and promote Nan tourism for all people project.

We also promoted Nan’s temples to create Friendly Design Facilities throughout Nan Province. Such as build up a standard ramp which possible to links and connect to the area over the temple, wheelchair toilets, wheelchair handicapped accessibility parking, and wheelchair sign based on a standard that will cover the service using both the elderly, wheeler, family with young children and pregnant women.