“อพท.น่าน” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน นี้ ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว

โดยงานแถลงข่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.น่าน

การแถลงข่าวการขับเคลื่อนเมืองเก่าน่านสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในครั้งนี้ มีขึ้นภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน และเทศบาล ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ Sustainable Destinations TOP 100 ซึ่งเป็นอันดับที่มอบให้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กล่าวว่า จ.น่าน มีความตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่ได้มีการคิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในช่วงปี 2559 โดยแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และรถรางชมเมือง ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์ หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ มาท่องเที่ยว จ.น่านได้ สะดวก ปลอดภัย ตามแนวนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความเสมอภาคเป็นธรรม และความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนวันแถลงข่าวครั้งสำคัญนี้ เครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จำนวนกว่า 30 คน จะได้ร่วมประชุมหารือกันที่ลานวัดภูมินทร์ ในย่านเมืองเก่าน่าน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ และเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลใน จ.น่าน เชื่อมโยงกับ 10 จังหวัดนำร่อง เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี พังงา ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและยั่งยืนต่อไป