ททท. จัดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวแพ็กเกจกำลังใจ

แพ็คเกจ ‘กําลังใจ’ เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พูดถึงภาพรวมการดำเนินการในปัจจุบัน และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ โตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว แพ็กเกจ “กำลังใจ ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เนื่องจากจำนวนบริษัทนำเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “กำลังใจ” สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อแทนคำขอบคุณ อสม. อสส. และ รพสต. จำนวน 1.2 ล้านคน มีเพียง 986 บริษัทจากจำนวนบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวกว่า 12,000 บริษัท หลังการหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จึงตัดสินใจให้มีคำสั่งขยายระยะเวลาลงทะเบียนจากสิ้นสุด 25 กรกฎาคมไปเป็น 5 สิงหาคม 2563 นี้

“เนื่องจากมีบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สทท. เนื่องจากแจ้งรายละเอียดไม่ครบหรือไม่ชัดเจนและมีหลายบริษัทที่ติดตามข้อมูลลงทะเบียนไม่ทันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งมีการร้องเรียนผ่านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่าโปรแกรมฯ ท่องเที่ยวที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมและไม่หลากหลายซึ่งไม่สอดคล้องกับคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้กระทรวงฯ กวดขันและดูแลให้มีบริษัทนำเที่ยวครอบคลุมทุกจังหวัดจึงจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีก”

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า มีรายการนำเที่ยวที่เสนอเข้ามาแล้ว 1,563 รายการ จากผู้ประกอบการนำเที่ยว 986 แห่ง ซึ่งผ่านการอนุมัติและได้แสดงรายการบนเว็บไซต์ เที่ยวปันสุข.ไทย แล้ว 236 รายการ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ อสม. อสส. และรพ.สต. เข้าชมรายการผ่านเว็บไซต์กว่า 120,000 ครั้ง

ในกรณีที่ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการกระทำผิด และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข ททท. จะมีการถอดสิทธิ์และขึ้นแบลคลิส และขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้จ่ายเงินให้ด้วย โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย หรือ 1672 ได้ ส่วนกรณีผู้ประกอบการเรียกร้องให้จ่ายเงินก่อนเริ่มท่องเที่ยว เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนติดขัดเรื่องสภาพคล่อง นั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนว่ามีการเดินทางท่องเที่ยวจริง เพราะเป็นการใช้เงินกู้ในโครงการ แต่ยืนยันว่า การจ่ายเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากเจ้าหน้าที่ อสม. อสส. และรพ.สต. ได้เดินทางท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว