อพท.ร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในเมืองพัทยา และได้พัฒนาให้ชุมชนต่างๆกลายเป็นเมืองต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู็อำนวยการองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า อพท. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัย รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All โดยเราได้ร่วมพัฒนากับชาวบ้านในชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยได้มีการจัดทำทั้งทางลาด ห้องสุขาสำหรับมนุษย์ล้อ ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

ซึ่งในปีนี้ แต่เดิมเราตั้งเป้าหมายในการขอความร่วมมือกับโรงแรมที่พักในพัทยา ให้ช่วยกันปรับปรุง และทำอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับ Tourism for All ซึ่งก็มีหลายแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น สวนนงนุช เซ็นทาราจอมเทียน อวานี่พัทยา เป็นต้น เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะขยายผลให้โรงแรมในพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมนุษย์ล้อให้ได้

โดยการออกแบบให้มีอารยสถาปัตย์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ เข้าพักได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมากยิ่งขึ้น นายทวีพงษ์ กล่าว