อพท. เตรียมดัน 20 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ต่อยอดแพคเกจ เที่ยวปันสุข

วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ อพท.ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียน, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งบุคลากรลงพื้นที่พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับ 40 ชุมชน ในพื้นที่พิเศษและในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของ อพท.เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 20 เส้นทาง

ขณะเดียวกัน อพท.ได้หารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ช่วยผลักดันเส้นทางดังกล่าวลงไปในแพ็กเกจ “กำลังใจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในแพ็กเกจ กระตุ้นการท่องเที่ยวที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย เดินทางท่องเที่ยว อบรม หรือสัมมนาภายในประเทศ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

รวม 1.2 ล้านคน คนละไม่เกิน 2,000 บาท ที่จะต้องซื้อผ่านบริษัททัวร์ในประเทศ แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน เดินทางระหว่างเดือน ก.ค.-ต.ค.2563 ถ้าสามารถนำเส้นทางชุมชนลงไปในแพ็กเกจ จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปถึงมือชุมชนอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาล ที่อนุมัติเงินมาใช้ในแพ็กเกจนี้ 2,400 ล้านบาท

ส่วนการเสนอโครงการภายใต้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท ของ อพท.ได้เสนอโครงการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลายสิบโครงการ วงเงิน 1,400 ล้านบาท อยู่ในกลุ่มที่เป็นโครงการประเภทการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 1,200 ล้านบาท เน้นการพัฒนาชุมชน และศักยภาพของคนทางด้านท่องเที่ยว อีกกลุ่มเป็นโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 200 ล้านบาท.