สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เดินหน้าส่งเสริม​สถานประกอบการเพื่อรองรับ​ การท่องเที่ยว​ของคนทั้งมวลในจังหวัด​จันทบุรี​

เมื่อ วันที่ 13-14 มิถุนายน​ 2563 นายกฤษณ์​ ภูมิ​สุวรรณ​ ผู้​อำนว​ยการ​ฝ่าย​ปฏิบัติการ​ อพท.3 และเจ้าหน้าที่​พัฒนา​พื้นที่​พิเศษ​ อพท.3ร่วมกับ รศ.ดร. ชุมเขต แสวง​เจริญ​หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ประเมินความพร้อมด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานประกอบการ​โรงแรม​ที่พัก และร้านอาหาร ในจังหวัด​จันทบุรี​

ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ปีงบประมาณ​ 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุง​ตามเกณฑ์​มาตรฐาน​ด้านอารยสถาปัตย์​ เพื่อยกระดับให้เป็นต้นแบบสถานประกอบการ​ด้านอารยสถาปัตย์​ต่อไป