กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดเต็ม อารยสถาปัตย์ (Friendly Design) สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย นำร่องแห่งแรกที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี 🌳🌿🎍🍁🌻

อุทยานแห่งชาติทั่วไทย กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) เพื่อให้คนทุกวัยในครอบครัว และทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ครอบครัวที่มึเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น (มนุษย์ล้อ) สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆทั้ง 155 แห่งทั่วไทยได้ โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม

ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีท็อป “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้สั่งการขับเคลื่อนนโยบายอารยสถาปัตย์ในอุทยานแห่งชาติทั่วไทย ให้ทุกคนเข้าถึงได้ มาพักผ่อนท่องเที่ยวได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All)