Café Amazon เปิดรับ “พนักงานวัยเก๋า” ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ🧓👵

มาแล้ว “บาริสต้า” สูงวัยกลุ่มแรก ในร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์” นำร่องสาขาแรก ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หวังสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ พร้อมขยายโครงการต่อเนื่อง “โออาร์” เตรียมเปิด5สาขาปีนี้ จ้างกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพิ่มเติม ลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาสังคม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือโออาร์ เปิดร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์” (Cafe Amazon for Chance) สาขาที่7 ด้านหน้ากระทรวงพัฒนาสังคมมและความมั่นคงของมนุษย์ นำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม. เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก โออาร์ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. และ โออาร์ ร่วมงาน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายสุชาติ  ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก  บริษัท  ปตท.  น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด  (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมพิธีเปิดร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) สาขาที่ 7 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็น คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ สาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงวัยในการเป็นบาริสต้าของร้าน เพื่อช่วยสร้างงานที่มั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

นายสุชาติ เปิดเผยว่า  สังคมไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือ การมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด อันจะส่งผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง โออาร์ เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว  จึงนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ  คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนกว่า 3,150  สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับใช้กับโครงการคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์

ที่ผ่านมา โออาร์ ร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ให้เป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของ คาเฟ่ อเมซอน สำหรับคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ สาขานี้ นับเป็นสาขาแรกที่ โออาร์ ดำเนินการเองและได้ขยายโอกาสในการทำงานในการเป็น บาริสต้าให้กับกลุ่มผู้สูงวัย

โดยออกแบบอุปกรณ์ภายในร้านให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงวัย เช่น การออกแบบความสูงของชั้นวางวัตถุดิบให้เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกและรักษารสชาติให้คงมาตรฐาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น