“รมช.คมนาคม” จัดให้ “ทางลาดขึ้นเครื่องบิน” นำร่อง 15 สนามบินภูธร รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ยกระดับท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล บรรณาธิการอาวุโส สถานีข่าวเนชั่น ได้นำคณะมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ และเครือข่ายเฟรนด์ลี่ดีไซน์ (Friendly Design=การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล) เข้าพบนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบริการขนส่งมวลชนทางอากาศให้พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงบริการโดยสารเครื่องบินของผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น เชื่อมโยงสู่การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

รมช.คมนาคม “ถาวร เสนเนียม” ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานทางอากาศของรัฐ รวม 7 แห่ง ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) รับผิดขอบดูแลสนามบินในต่างจังหวัด รวม 29 แห่ง , บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย(บวท.), บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด, สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ และบริษัท โรงแรม ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำกัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการบนเครื่องบินและในสนามบินว่า จากการหารือร่วมนำโดย คุณกฤษณะ ละไล ตัวแทนผู้พิการ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงข้อเรียกร้องปัญหาการเดินทางโดยเครื่องบินนั้น เครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ และกลุ่มผู้พิการได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 เรื่อง เพื่อให้กระทรวงคมนาคมประสานงาน พร้อมช่วยแก้ปัญหาของผู้พิการ ประกอบด้วย

(1) การจัดหาบันไดทางลาดขึ้นเครื่องบิน กรณีต้องเชื่อมต่อการเดินทางจากอาคารผู้โดยสารไปยังเครื่องบินด้วยรถโดยสาร (Bus Gate) ซึ่งผู้โดยสารทั่วไปสามารถใช้ร่วมได้
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จัดหางบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการจัดหาดังกล่าว ตามลำดับความสำคัญ แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2563 นำร่องจำนวน 15 สนามบิน วงเงินประมาณ 79.5 ล้านบาท

(2) ขอให้จัดหาแผ่นพับทางลาด เพื่อเชื่อมระหว่างรอยต่อของสะพานเทียบเครื่องบิน (งวงช้าง) ไปยังตัวเครื่องบิน โดยได้สั่งการให้จัดหาให้ครบทุกสนามบิน

(3) ข้อให้จัดรถเข็นขนาดเล็ก หรือเคบิ้นวีลแชร์ เพื่อให้สามารถเข็นรถเข็นไปตามทางเดินระหว่างเก้าอี้ผู้โดยสารได้โดยสะดวก และปลอดภัย

นอกจากนี้ เครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ และกลุ่มผู้พิการ ยังได้ขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยประสานไปยังกรมสรรพสามิตร กระทรวงการคลัง เพื่อขอยกเว้นการเก็บภาษีกรณีดัดแปลงรถให้มีลิฟท์สำหรับขึ้น-ลง พร้อมทั้งขอให้มีรถแท็กซี่วีลแชร์ หรือรถรับจ้างสาธารณะที่สามารถรองรับผู้โดยสารที่ใช้รถวีลแชร์ได้ รวมถึงห้องน้ำบริเวณสนามบิน ต้องจัดทำให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกด้วย

สำหรับการจัดหาบันไดทางลาดขึ้นเครื่องบิน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 สนามบิน ประกอบด้วย พิษณุโลก, นครศีธรรมราช, ตรัง, นครพนม, นราธิวาส, หัวหิน, แม่สอด, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, น่านนคร, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, ระนอง, แม่สอด และแพร่ ส่วนปีงบประมาณ 2564 อีกจำนวน 8 สนามบิน ประกอบด้วย กระบี่, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, ชุมพร, สกลนคร และเบตง