กระทรวงการต่างประเทศ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลิ่อมล้ำ ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธี “Kick off Friendly Design กระทรวงต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ที่ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

ในโอกาสนี้ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards 2019 ประเภท องค์กร ตึกอาคาร สถานที่ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม และธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ดังนี้

⭐️ประเภทองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design and Tourism for All Awards) แห่งปี 2562 ได้แก่. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

⭐️ประเภทวัด-ศาสนสถาน Friendly Design ได้แก่
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร กทม.

⭐️ประเภทร้านอาหาร Friendly Design ได้แก่
ร้าน 60 Plus Bakery By Yamazaki & APCD กทม.

⭐️ประเภทบริการ Friendly Design ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ได้แก่
1.ท่าเรืออารยสถาปัตย์ ดำเนินแคร์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี
2.รถเข็น Friendly Design สำหรับลงเล่นน้ำทะเล บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท จ.พังงา

⭐️ประเภทแหล่งท่องเที่ยว Friendly Design ได้แก่
1.อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น จ.แม่ฮ่องสอน
2.พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยสถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

⭐️ประเภทตึกอาคาร Friendly Design ได้แก่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

⭐️ประเภทสถานที่ Friendly Design ได้แก่
โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา จากโครงการกรองอากาศให้ปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวล