“อพท.” หนุนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงานThailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวล

โดย นายทวีพงศ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท.ได้เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ โดยนำชุมชนในพื้นที่พิเศษที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย และได้นำกิจกรรมสาธิตของชุมชนท่องเที่ยวต่างๆมานำเสนอให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆในหลายจังหวัด ซึ่งหลายชุมชนได้นำแนวคิดอารยสถาปัตย์ไปปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ และเส้นทางที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้

ชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในบูธของ อพท.ได้แก่ 🐠 (1) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี 🐠 (2) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี 🐠 (3) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านปึก จ.ชลบุรี 🐠 (4) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก จ.สุโขทัย 🐠 (5) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด จ.น่าน

ภายในงาน นอกจากจะมีกิจกรรมสาธิตจากชุมชนท่องเที่ยวต่างๆแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงทั้งบนเวทีหลัก และเวทีในบูธ อพท.อีกด้วย เช่น การแสดงลำตัดจากชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี เป็นต้น สลับกับการพูดคุยเสวนา เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก