รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานสักขีพยาน “สายการบินแอร์เอเชีย-มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ” ลงนามจ้างงานคนพิการ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานสักขีพยานการลงนามการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ระหว่าง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ผู้ว่าจ้าง กับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้บริหารจัดการ ซึ่งเป็นการจ้างงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในครั้งนี้ได้มีการจ้างงานคนพิการรวม 72 ตำแหน่ง ใน 33 จังหวัด แบ่งเป็น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จำนวน 62 คน และ บริษัท ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จำกัด จำนวน 10 คน

โดยมอบหมายให้คนพิการที่ได้รับการจ้างงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์” มีบทบาทหน้าที่ในการรณรงค์ ส่งเสริม และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนทุกเพศวัย และทุกสภาพร่างกาย ในตึกอาคาร แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่างๆในพื้นที่ความรับผิดชอบของทีมฑูตอารยสถาปัตย์ในแต่ละจังหวัด ตามแนวทางอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)