ธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่ 4

ธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ธนาคารออมสินร่วมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมและบริการภายใต้แนวคิดธนาคารยุคดิจิตอล ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมให้ผู้สูงวัย และผู้มีปัญหาทางร่างกายสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ ตลอดช่วงเวลางานฯ ธนาคารออมสิน และ ทีมงานยังได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องการออมเงินแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย