“การบินไทย”🛫ร่วมออกบูธงานมหกรรมอารยสถาปัตย์-นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมบูธของ บริษัท การบินไทย ในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4” (Thailand Friendly Design Expo 2019) โดยมี นายจิราวุฒิ วินัยพานิช ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทยฯ และ นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์6

ด้าน นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอันเป็นสิทธิพื้นฐานและการพัฒนาประเทศในระยะยาว ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลบริษัท การบินไทยฯ สายการบินแห่งชาติ ซึ่งมีการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางด้วยวีลแชร์อย่างครบวงจรอยู่แล้ว ได้หารือกับการบินไทยและไทยสมายล์ในการจัดทำห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์บนเครื่องบิน และการติดตั้งราวจับในห้องน้ำ สำหรับเครื่องบินในอนาคตของการบินไทย ได้กำหนดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางด้วยวีลแชร์

โดยภายในงานนี้ การบินไทยได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของการบินไทยอย่างครบวงจร ซึ่งให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางด้วยวีลแชร์ เริ่มตั้งแต่การสำรองที่นั่ง การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน ห้องน้ำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนเครื่องบิน และให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงสนามบินปลายทาง รวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานหลานหลวงของการบินไทย

อีกทั้งการบินไทยได้นำที่นั่งบนเครื่องบินซึ่งสามารถปรับระดับที่พักแขนสำหรับการเข้า-ออกที่นั่งได้สะดวก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเครื่องบินของการบินไทย นอกจากนี้ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้มอบรางวัล Friendly Design Awards 2019 ประเภทตึกอาคารสำนักงานใหญ่ ให้แก่บริษัท การบินไทยฯ อีกด้วย