“โออาร์” ร่วมขับเคลื่อนมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปี 4 สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เพื่อคนทั้งมวล

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้จัดแสดงสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใย ใส่ใจทุกคน เช่น ที่จอดรถสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น ทางลาดมาตรฐาน ไม่ชัน ไม่แคบ ไม่ชื่น มีราวจับ ไม่อันตราย และห้องสุขาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงวัย และคนพิการที่ใช้รถเข็น ตลอดจนครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เป็นต้น

CEO “จิราพร ขาวสวัสดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า โออาร์ ได้พัฒนา สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในรูปแบบเฟรนด์ลี่ดีไซน์ เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทั้งผู้ทุพพลภาพ คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้บริโภคทั่วไป สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่บริการของสถานีบริการน้ำมันฯ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม

โดยปรับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ อาทิ ที่จอดรถผู้ทุพพลภาพและสตรี ห้องน้ำพิเศษเพื่อการใช้งานสำหรับทุกคน ทางลาดสำหรับรถเข็นขึ้นทางเท้า เข้าร้านค้า และห้องน้ำพิเศษ การติดตั้งปุ่มกดแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งออกแบบและจัดทำป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ตำแหน่งของจุดใช้งานต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน

“ปัจจุบัน โออาร์มีสถานีบริการน้ำมันฯ รูปแบบเฟรนด์ลี่ดีไซน์ 450 แห่ง ครอบคลุมถนนเส้นหลักทั่วประเทศ และได้ขยายไปยังสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในประเทศกัมพูชา 21 แห่งและลาว 12 แห่ง” ซีอีโอหญิงแห่งโออาร์กล่าว

นอกจากนี้ ในการร่วมขับเคลื่อนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทางโออาร์ยังได้จัดแสดงบรรยากาศร้านกาแฟอเมซอน ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในโครงการ Café Amazon for Chance ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการผ่านการจัดอบรมและฝึกฝนให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้า (Barista) ตามมาตรฐานของ Café Amazon

“โออาร์ ได้ร่วมกับบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดโครงการ คาเฟ่ อเมซอน ฟอแชนส์ (Café Amazon for Chance) สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินให้เป็นบาริสต้าของร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อสนับสนุนโอกาสในการทำงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการไทย โดยออกแบบการดำเนินงานภายในร้านให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้พิการ

ซึ่งโครงการมีผลประกอบการที่มีกำไรหมุนเวียน สร้างรายได้ที่เท่าเทียม สะท้อนในรูปแบบของผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
ปัจจุบัน มีร้านคาเฟ่ อเมซอน ฟอแชนส์ เปิดให้บริการแล้ว 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา สาขาสกายเลน สุวรรณภูมิ และสาขาโรงพยาลบาลแหลมฉบัง และมีแผนเปิดให้บริการเพิ่มเติมต่อเนื่อง

ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมสิทธิและการจ้างงานคนพิการ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป