“ดั๊บเบิ้ล เอ” รับประกาศเกียรติคุณ2รางวัล ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่4

มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน)” เป็นองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design and Tourism for All Awards) ประจำปี 2562 โดย นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีต รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง “บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน)” เป็นบูธดีเด่นประจำปี 2562 โดย นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ รับมอบ