กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิกออฟ “Friendly Design กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิกออฟ “Friendly Design กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 นำเสนอแนวคิดหลักเรื่อง “Home Care & Rehabilitation : การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการและผู้ที่ใช้รถเข็น” เชื่อมโยงสู่ “Tourism for All : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีคิกออฟ ‘ Friendly Design กระทรวงเกษตรฯเพื่อคนทั้งมวล ‘ ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo 2019 พร้อมมอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีอารยสถาปัตย์และเยี่ยมชมบูธจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี