กระทรวงต่างประเทศ ชูอารยสถาปัตย์ไทยเชื่อมโยงสู่เวทีโลก

กระทรวงการต่างประเทศ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All) ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางนโยบายการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ และสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน

โดยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ “ชัยสิริ อนะมาน” ทีปรึกษารัฐมนตรี และ “บุษฎี สันติพิทักษ์” อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้กียรติเข้าเยี่ยมชมงาน และเป็นประธานคิกออฟการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand encourages Thailand Friendly Design. These year proposed to close the inequality gap of the society and support Tourism for All. Moreover, they prepared the exhibition booth to exhibit their progressive work and support of Friendly Design to the ASIAN community.

The representatives of the Minister of Foreign Affairs H.E. Mr. Chaisiri Anamarn, the Advisor and Miss. Busadee Santiptaks, the Director-General gave an honor as the special guests visited Thailand Friendly Design Expo 2019. And also presided Friendly Design Kick-off ceremony on Friday 29th November 2019 at Impact Exhibition Hall 6, Mung Thong Thani.