โออาร์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2562 มุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัล “เฟรนด์ลี่ดีไซน์ อวอร์ด” ให้กับนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2562 ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 หรือไทยแลนด์ เฟรนด์ลี่ดีไซน์ เอ็กซ์โป 2019 (Thailand Friendly Design Expo 2019) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมพิธีเปิดงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดโฮมแคร์ รีฮาบิลิเทชั่น และทัวร์ริซึ่ม ฟอร์ออล (Home Care, Rehabilitation & Tourism for All) โดย โออาร์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานและจัดบูธนิทรรศการที่สะท้อนแนวคิดเฟรนด์ลี่ดีไซน์ ซึ่งมีการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

นางสาวจิราพร กล่าวว่า โออาร์ ได้พัฒนา สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในรูปแบบเฟรนด์ลี่ดีไซน์ เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ทุพพลภาพ คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้บริโภคทั่วไป สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่บริการของสถานีบริการน้ำมันฯ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม โดยปรับองค์ประกอบต่าง ๆภายในสถานีบริการน้ำมันฯ อาทิ ที่จอดรถผู้ทุพพลภาพและสตรี ห้องน้ำพิเศษเพื่อการใช้งานสำหรับทุกคน ทางลาดสำหรับรถเข็นขึ้นทางเท้า เข้าร้านค้า และห้องน้ำพิเศษ การติดตั้งปุ่มกดแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งออกแบบและจัดทำป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ตำแหน่งของจุดใช้งานต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันฯ รูปแบบเฟรนด์ลี่ดีไซน์ 450 แห่ง ครอบคลุมถนนเส้นหลักทั่วประเทศ และได้ขยายไปยังสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในประเทศกัมพูชา 21 แห่งและลาว 12 แห่ง โดย โออาร์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการน้ำมันฯ ในรูปแบบเฟรนด์ลี่ดีไซน์ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างแท้จริงและยั่งยืน

นอกจากนี้ โออาร์ ยังร่วมกับบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดโครงการ คาเฟ่ อเมซอน ฟอแชนส์ (Café Amazon for Chance) สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินให้เป็นบาริสต้าของร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อสนับสนุนโอกาสในการทำงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการไทย โดยออกแบบการดำเนินงานภายในร้านให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้พิการ ซึ่งโครงการมีผลประกอบการที่มีกำไรหมุนเวียน สร้างรายได้ที่เท่าเทียม สะท้อนในรูปแบบของผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI) และสามารถทำให้ธุรกิจและโครงการเพื่อสังคมดำเนินการควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีร้านคาเฟ่ อเมซอน ฟอแชนส์ เปิดให้บริการแล้ว 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา สาขาสกายเลน สุวรรณภูมิ และสาขาโรงพยาลบาลแหลมฉบัง และมีแผนเปิดให้บริการเพิ่มเติมต่อเนื่อง

Cr. https://www.pttor.com/news-read.aspx?d=zhSn5dhj67ATM0GujYBv0Q%3D%3D