คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคิกออฟกระทรวงเกษตรฯเพื่อคนทั้งมวล และมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ Friendly Design Awards ประจำปี 2019

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีพิธีคิกออฟกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ โดยคุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 ดังนี้

🍄ประเภทร้านอาหาร Friendly Design ได้แก่
ภัตตาคารตูลู่ จ.เชียงราย

🍄ประเภทตึกอาคาร Friendly Design ได้แก่
1.อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.อาคาร CP ALL ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
3.ศูนย์บริการคนพิการ จ.แม่ฮ่องสอน
4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5.ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

🍄ประเภทสถานีบริการน้ำมัน Friendly Design ได้แก่
1.สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จ.นครราชสีมา

🍄ประเภทแหล่งท่องเที่ยว Friendly Design ได้แก่ โรงละครทิฟฟานี่ พัทยา

*** งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo 2019 จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน-วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 รวม 4 วัน ที่ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี