กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ เพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัย👨‍👩‍👧‍👦

ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 ที่เพิ่งปิดฉากกันไปหมาดๆ อีก 1 กระทรวงสำคัญของภาครัฐที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนี้ให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเพื่อความสุข สะดวก ปลอดภัย ในสังคมและคนทั้งมวลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีที่ 1 มาจนถึงครั้งล่าสุดคือปีที่ 4 นั่นก็คือ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้นำทัพศิลปวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล ทั้งกิจกรรมการแสดง สินค้าทางศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ที่มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงวัย มาจัดแสดงให้ได้ชมกัน ท่ามกลางความสนใจของพี่น้องประชาชนที่ได้มาเที่ยวชมงานและได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงวัฒนธรรมกันอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้ง 4 วันงาน “กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมรณรงค์ความเป็นไทย และส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 4 ในครั้งนี้ โดยได้จัดให้มีจุดแสดงซาวน์โดมให้ผู้พิการทางสายตา ได้รับฟังสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงวัฒนธรรม และจัดแสดงรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่และโบราณวัตถุจำลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล และจัดแสดงผลงานการออกแบบของศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมงานเป็นอย่างดี”

รมว.วธ.กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จึงได้นำนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เรื่องของการนำเสนอการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์รวมถึงแหล่งโบราณสถาน เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนทุกวัย “รวมถึงคนที่ใช้รถเข็น หรือคนใช้ไม้เท้าต่างๆ ต้องสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ มาท่องเที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย เป็นการตอบโจทย์ของรัฐบาลที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างทั่วถึง ยั่งยืน และการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังเน้นย้ำด้วยว่า วัฒนธรรมไทยคือสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันจากความหลากหลาย เราอยู่กันด้วยความสงบสุข อยู่กันได้โดยการถ้อยทีถ้อยอาศัย เราอยู่ด้วยประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เรามีวัฒนธรรมการไหว้ เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสูงสุด เรามีเรื่องของการประชาคมที่ร่วมทำกันมา “แต่ปัจจุบัน เป็นยุคที่เร่งรีบ เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรับวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาก็อาจทำให้ความเข้มข้นของวัฒนธรรมไทยจืดจางลง จึงเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราให้มากขึ้น รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลครอบครัว ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นที่เราต้องช่วยกัน”

ดังนั้น การส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อคนทั้งมวล เพื่อสนับสนุนให้คนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมได้ โดยสะดวก และปลอดภัย จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป