แถลงข่าวงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่4

ยกระดับ จัดเต็ม ! มหกรรมอารยสถาปัตย์ปีที่ 4 รวมสุดยอดเทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 120 องค์กร รวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อจัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo 2019” จัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าสำหรับคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย (Home Care and Rehabilitation) ด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล (Friendly Design) เชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

ตั้งเป้าขยายโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยและผู้รักสุขภาพในเวทีโลก ขยายตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ตามเป้าหมาย เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป (Left No One Behind)

  นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อีกทั้งมีผู้พิการมากกว่า 2 ล้านคน ดังนั้นการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้คนกลุ่มนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี ในส่วนของกระทรวงฯก็ได้สั่งการให้แหล่งท่องเที่ยวในการกำกับดูแลของกระทรวงฯ เช่น หอสมุด โรงละคร อุทยาน โบราณสถาน ปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตย์เข้าไป เพื่อให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมได้มากขึ้น

นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวว่า ที่ผ่านมาททท.ได้ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ นำร่องโครงการ 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ล่าสุดได้ขยายผลต่อยอดอีก 5 เส้นทาง 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น กาญจนบุรี ชลบุรี และราชบุรี ซึ่งทาง ททท.จะนำเส้นทางดังกล่าวมาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วย 

สมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวว่า โออาร์ ได้ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนของโออาร์ ซึ่งนำเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design มาใช้ในการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ในรูปแบบ Friendly Design เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่บริการได้อย่างสะดวก เท่าเทียม และปลอดภัย นอกจากนี้โออาร์ยังจัดโครงการ Café Amazon for Chance ที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินให้เป็นบาริสต้าของร้าน Café Amazon โดยออกแบบการดำเนินงานภายในร้านให้มีความสอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้พิการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนโอกาสในการทำงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้พิการไทย

รุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปรัชญาของโตโยต้า คือ ผลิตรถยนต์ที่ดีกว่าความคาดหวังของลูกค้า และจะพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือสังคมไทยที่เรามาทำธุรกิจ ดังนั้นในเรื่องของ Friendly Design จึงมีความสำคัญ เพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย ในส่วนของโตโยต้าเรามีรถที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ รวมถึงผู้มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ให้สามารถขึ้นลงรถได้โดยสะดวก ปลอดภัย ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ปีนี้ โตโยต้าได้จัดแสดงรถยนต์ที่ติดตั้งระบบไฮดรอลิก ที่ช่วยปรับระดับความสูงของตัวรถ เพื่อความสะดวกในเคลื่อนย้ายรถเข็นขึ้นลง และมีตะขอยึดตลอดจนเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถเข็น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า ในฐานะที่ อพท.เป็นแงค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับนโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ไปดำเนินการให้บรรลุผลในหลายพื้นที่ที่ อพท.รับผิดชอบ อาทิ พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อ.เชียงคาน จ.เลย และ จ.น่าน เป็นต้น โดยทางอพท.ได้บูรณาการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีอารยสถาปัตย์ 

ปีละหน คนกันเอง! ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 09.30-11.30 น. และเยี่ยมชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 ตลอดทั้ง 4 วันงาน คือวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี