การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ททท.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับสังคมผู้สูงวัย ตลาดใหญ่ในโลกยุคปัจจุบัน

การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All คือการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย ทั้งเรื่องการออกแบบและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยว พาหนะในการเดินทาง และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการฝึกอบรมบุคลากร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความชำนาญในเรื่องนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถรองรับการเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้ของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมายประโยชน์สุขของคนทั้งมวลนั้น ได้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาโลกยุคใหม่ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป

Tourism for all ถือเป็นนโยบายสำคัญที่เราต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถตอบโจทย์คนทั้งมวล สามารถให้ความสุข ให้ประโยชน์ ให้กับทุกคน ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใด หรือสภาวะใดก็ตาม” คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 กล่าวถึงการขับเคลื่อน Tourism for All ที่กำลังเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าททท.กล่าวอีกว่า สิ่งที่ ททท.กำลังดำเนินการคือ (1) กระจายการท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย เสมอภาค เท่าเทียม (2) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพราะหากมีคนบอกอยากจะไปเที่ยว แต่ไปไม่ได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ก็จะทำให้Tourism for All เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้น เราจึงต้องเริ่มต้นที่ความร่วมมือในเรื่องนี้ก่อน

“ททท.เป็นหน่วยงานทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน แต่ที่ผ่านมาเราก็พยายามทำมาโดยตลอด เช่น การพัฒนาและเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือการนำนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการประเภทต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย” ผู้ว่า ททท.กล่าว

เมื่อปีที่แล้ว ททท.ได้นำนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการทางสายตาจากยุโรปและอเมริกา มาเที่ยวเมืองไทย พาไปเที่ยวเมืองรองด้วย พาไปเที่ยวตามสถานที่ประวัติศาสตร์ และให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การร้อยพวงมาลัย ซึ่งบางคนอาจสงสัยว่าเมื่อเขาตาบอดแล้วจะมองเห็นความสวยงามได้อย่างไร แต่เขาบอกเราว่า พวกเขาสัมผัสความงามได้ด้วยจิตใจ

อีกทริปที่ ททท.ได้พาผู้พิการทางสายตาจากประเทศจีนไปเที่ยวทะเลเมืองไทย ทุกคนดีใจมาก เพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่า ทะเลเป็นยังไง เราก็พาไปว่ายน้ำ หรืออีกโครงการหนึ่ง โดยความร่วมมือจากกองทัพเรือ ที่ได้พาน้องๆเด็กตาบอดจากสมาคมคนตาบอดฯไปว่ายน้ำในทะเลที่ จ.ชลบุรี ซึ่งทุกคนประทับใจเป็นอย่างมาก เป็นอีกกิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยตรง

“ผมมองว่าอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะคนพิการทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้และพึ่งพาอารยสถาปัตย์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และปลอดภัย เช่น ในการเดิน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ” คุณยุทธศักดิ์ กล่าว อีกทั้งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ททท.จึงไม่ได้ทำเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล แต่เราพยายามจะสร้างทำและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในระดับสากลโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

อย่างไรก็ตาม คุณยุทธศักดิ์มองว่า กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ททท.ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในระดับต้นๆ และจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่สมดุลในเรื่องมิติของเวลา และสถานที่ด้านการท่องเที่ยวได้

“เรื่องของสถานที่ เรื่องของเมืองรอง การกระจายตัว ทั้งในแง่ของรายได้กับคน ยังไม่สมดุลกัน ระหว่าง 22 เมืองหลัก กับ 55 จังหวัดรอง แต่ปัจจุบันก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ผู้ว่า ททท.กล่าว

ส่วนอีกความไม่สมดุล คือเรื่องของเวลา เนื่องจากคนไทยจำนวนมาก ยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาล รวมถึงช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อีกทั้ง ยังไม่เที่ยวในประเทศ แต่จะรอโปร์ไฟไหม้เพื่อไปเที่ยวต่างประเทศกัน

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจาก (1) ผู้สูงอายุสามารถไปเที่ยวได้ตลอดเวลา ไปวันธรรมดาก็ได้ เพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเหมือนคนในวัยทำงาน (2) มีเงินมีบำนาญ (3) ผู้สูงอายุที่ไปท่องเที่ยว มักจะไม่ไปคนเดียว แต่จะต้องมีคนไปด้วย เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือผู้ดูแล

“ดังนั้น เรามองว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง กลุ่มผู้สูงอายุเวลาไปเที่ยวที่ไหน ก็ไม่รีบ เพราะมีเวลาเหลือเฟือ ซึ่งจะช่วยขยายเวลาในจังหวัดนั้นมากขึ้น แต่ก็ต้องจัดสถานที่และเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับวัยด้วย” ผู้ว่า ททท.กล่าว

การท่องเที่ยวยุคใหม่ ต้องตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัย และต้องใส่ใจคนทั้งมวลครับ