อพท

อพท.ร่วมขับเคลื่อน Tourism for All และ FD Expo 2019

คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. ประชุมหารือการร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวล และเข้าร่วมจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๔” โดยมีคุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ อพท.

การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง อพท. กับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยมีแนวคิดหลัก “Home Care & Rehabilitation : การดูแลและฟื้นฟูสุภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น” เชื่อมโยงสู่ “Tourism for All : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ๖ อิมแพค เมืองทองธานี

“อพท. หวังอย่างยิ่งให้เกิดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ ตลอดจนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ให้สามารถเข้าถึง นวัตกรรม สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการจากการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันของคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ เกิดความสะดวก ปลอดภัย อย่างเป็นรูปธรรม” ผอ.อพท.กล่าว