มาร่วมขับเคลื่อน จ.สมุทรปราการ สู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และเชิญชวนพี่น้องชาวสมุทรปราการ เครือข่ายสมาคมคนพิการสมุทรปราการเข้าร่วมงาน