รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณจุติ ไกรฤกษ์ นำทัพขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ทั่วไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณจุติ ไกรฤกษ์ นำทัพขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ทั่วไทย Friendly Design for All สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม เตรียมบูรณาการทุกหน่วยงาน รวมพลังสานฝันประเทศไทย เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการขับเคลื่อน ยกระดับสู่วาระชาติ เชื่อมโยงสู่งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Friendly Design Expo 2019 ส่งเสริมไทยเป็บฮับมนุษย์ล้อนานาชาติ ให้ดังกระหึ่มโลก Make It Happen for The Better World. ร่วมกันทำวันนี้ เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า