มนุษย์ล้อเตรียมเฮ ! ก.คมนาคม ยกระดับสนามบินอารยสถาปัตย์ 🛫 ขจัดความเหลื่อมล้ำในการเดินทางของผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ใช้รถเข็น♿️

รมช.คมนาคม “ถาวร เสนเนียม” ประกาศยกระดับอารยสถาปัตย์ สนามบินต่างจังหวัด 29 แห่งทั่วไทย จัดเต็ม Friendly Design นำร่องรถทางลาดลำเลียงวีลแชร์ขึ้นลงเครื่องบิน 10 สนามบิน พร้อมเตรียมจัดหาแผ่นพับทางลาดเชื่อมระหว่างงวงช้างเข้าตัวเครื่องบิน ให้บริการมนุษย์ล้อ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เชื่อมโยงเมืองหลักกับเมืองรองให้เดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ด้วยบริการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยกระทรวงคมนาคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม

รมช.คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อีกทั้งมีจำนวนผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยสูงที่สุดในอาเซียน ดังนั้น คุณกฤษนะ ละไล ซึ่งเป็นผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้ต่อสู้เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลจากสังคม ให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ท่านเข้ามาพบผมและรองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน โดยนำเสนอว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในท่าอากาศยานทั้ง 29 แห่งที่ตนกำกับดูแล ดังนี้

(1) ในการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ผู้พิการจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็น หรือวีลแชร์ เพื่อที่จะขึ้นไปที่ห้องโดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งระหว่างงวงข้างกับตัวเครื่อง จะมีขั้นหรือความสูงต่ำไม่เสมอกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ใช้รถเข็น จึงนำเสนอว่า ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จะแก้ปัญหาโดยใช้อุปกรณ์คือแผ่นพับทางลาดมาต่อเชื่อมระหว่างงวงช้างกับตัวเครื่องบิน เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถเข็นเข้าไปในห้องผู้โดยสารได้โดยสะดวก และปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมายกหรืออุ้ม เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

(2) ควรต้องมี Cabin Wheelchair หรือเก้าอี้รถเข็นขนาดเล็ก สำหรับให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข็นผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น เข้าไปยังเบาะที่นั่งของผู้โดยสารในตัวเครื่องบินได้ ซึ่งจะได้รับความสะดวกมากขึ้น

(3) สายการบินทั้ง 3 สายการบินที่ตนดูแล คือ การบินไทย ไทยสมายด์ และนกแอร์ ควรจะมีห้องน้ำสำหรับให้บริการผู้ที่ใช้รถเข็นในตัวเครื่องบิน เพื่อให้เกิดความสะดวก เพราะคนที่เดินทางตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป มักต้องใช้ห้องน้ำ บางคนแค่ 2 ชั่วโมงก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้ว ดังนั้น เครื่องบินควรต้องมีห้องสุขาที่สามารถให้บริการแก่พี่น้องคนพิการได้ ภายในห้องน้ำควรมีความกว้างพอที่จะให้เก้าอี้รถเข็นเล็ก หรือ Cabin Wheelchair สามารถเข็นเข้าไปเพื่อทำธุระส่วนตัวได้

(4) ในกรณีที่สนามบินไม่มีงวงช้าง ให้ใช้รถไฮลิฟต์ หรือรถยนต์ติดลิฟต์ยกคนพิการ หรือผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ให้สามารถขึ้นไปสู่ห้องโดยสารของเครื่องบินได้ แต่รถไฮลิฟต์มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 กรมท่าอากาศยานได้จัดงบประมาณในการซื้อทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพให้สามารถขึ้นลงเครื่องบินได้ ทั้งหมด 10 สนามบิน ใช้แทนรถไฮลิฟต์ซึ่งมีราคาแพง

(5) ในส่วนของสนามบิน ควรมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล เช่น ห้องน้ำผู้พิการควรติดตั้งราวจับให้ถูกต้องตามความถนัดของคนพิการ ฝ่ายออกแบบและฝ่ายติดตั้งควรศึกษาและทำให้ดีว่า ราวจับที่เหมาะสมกับพี่น้องคนพิการควรจะติดราวประเภทไหน อย่างไร

“การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี้ เป็นการส่งเสริมสิทธิและสร้างความเสมอภาคสำหรับรองรับคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูงวัย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” รมช.คมนาคม กล่าว

นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานทางอากาศ รวม 7 แห่ง ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน (ทย.), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย(บวท.), บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด, สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ และบริษัท โรงแรม ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำกัด