ข่าวเด่น

FILTER

ข่าวทั้งหมด

Featured

📣พร้อมแล้วหรือยัง? กับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)♻️

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ได้จัดประกวดผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท รวม 3 กลุ่มรางวัล คือ (1) ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลที่

Featured

“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ที่สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind) โดย อพท.6

Featured

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design Guide Book ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาวัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.น่าน เพื่อคนทั้งมวล โดยการอารยสถาปัตย์วัดท่องเที่ยวทั่ว จ.น่าน ให้ทำทางลาดมาตรฐาน เชื่อมโยงไปในหลายจุด ทั่วถึง มึห้องสุขาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

Featured

ภาพข่าว วันประวัติศาสตร์ จ.น่าน (1)“อพท.6” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว เมื่อวันจันทร์ที่

Featured

“อพท.น่าน” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน นี้ ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ

Featured

วช.หนุนประกวดนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม♻️

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมพลังพันธมิตรขับเคลื่อนการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ผลงานจากนักวิจัยเป็นที่รู้จัก และได้รับการต่อยอดในภาคธุรกิจ และนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้างเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo

บูธในงาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2019

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ททท.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับสังคมผู้สูงวัย ตลาดใหญ่ในโลกยุคปัจจุบัน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All คือการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย ทั้งเรื่องการออกแบบและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยว…
อพท

อพท

อพท.ร่วมขับเคลื่อน Tourism for All และ FD Expo 2019 คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ…
Double A

Double A

มหาอำนาจกระดาษโลก Double A เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ Thailand Friendly Design Expo 2019 สร้างสรรค์สังคมเพื่อคนทั้งมวล…
AIR ASIA

AIR ASIA

Friendly Design แอร์เอเชีย … ใครๆ ก็บินได้ที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา#Airasia #FDPosted by Friendly…