TOP NEWS & ARTICLES

FILTER

Featured
user

📣พร้อมแล้วหรือยัง? กับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)♻️

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ได้จัดประกวดผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท รวม 3 กลุ่มรางวัล คือ (1) ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลที่

Read More »
Featured
user

“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ที่สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind) โดย อพท.6

Read More »
Featured
user

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่าน มอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design Guide Book ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เมืองเก่าน่าน 461 วัด เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาวัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.น่าน เพื่อคนทั้งมวล โดยการอารยสถาปัตย์วัดท่องเที่ยวทั่ว จ.น่าน ให้ทำทางลาดมาตรฐาน เชื่อมโยงไปในหลายจุด ทั่วถึง มึห้องสุขาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

Read More »
Featured
user

ภาพข่าว วันประวัติศาสตร์ จ.น่าน (1)“อพท.6” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว เมื่อวันจันทร์ที่

Read More »
Featured
user

“อพท.น่าน” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน นี้ ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ

Read More »
Featured
user

วช.หนุนประกวดนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม♻️

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมพลังพันธมิตรขับเคลื่อนการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ผลงานจากนักวิจัยเป็นที่รู้จัก และได้รับการต่อยอดในภาคธุรกิจ และนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้างเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo

Read More »
Featured
user

ททท.สำนักงานตาก จัดโครงการคิดถึงชุมชนท่องเที่ยว “Local & Culture”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ แม่ละเมาอีโค่ทัวร์ นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทาง “คิดถึงชุมชนที่รัก ฮักนะแม่กาษา” ภายใต้โครงการคิดถึง…ชุมชนท่องเที่ยว “Local & Culture”นำนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 30 คน ท่องเที่ยวตามเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโพธิ์ทอง อ.แม่สอด จ.ตากในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยว เพลิดเพลินไปกับวิถีถิ่นล้านนาแบบดั่งเดิม อิ่มเอมกับอาหารพื้นเมือง ชิมขนมหวานหากินยาก พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ที่

Read More »
Featured
user

ททท.ดึงเวียร์-เบลล่า ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ดันไทยเที่ยวไทยโกยรายได้ 4 แสนล้านบาท 🎒🛍🏕🏖🏨🎡

ททท.ชวนเที่ยวไทยไปกับ “เวียร์–เบลล่า” พรีเซ็นเตอร์แคมเปญ “คิด…แล้วไปให้ถึง” ปลุกกระแสเที่ยวไทย ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งผ่านโฆษณาและ Mini Story “คิดแล้วไปให้ถึง” ดันเป้าไทยเที่ยวไทย 68 ล้านคน หวังโกยรายได้ 4 แสนล้านบาท นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยเริ่มปรับตัววสู่ยุค New Normal หรือที่เรียกว่าชีวิตวิถีใหม่ ทั้งเรื่องวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน

Read More »
Featured
user

ททท. ร่วมกับกองทัพเรือและจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกองทัพเรือและจังหวัดชลบุรี โดย พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่า​ราชการจังหวัดชลบุรี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการ

Read More »
Featured
user

“อพท.7-สุพรรณบุรี” เตรียมจัดงานใหญ่ รับคลายล็อกเฟส 5 คิกออฟเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย อพท.7 ซึ่งดูแลพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เตรียมเปิดแถลงข่าวการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ เวลา 9.30-11.30 น.ที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายพันธมิตรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายในการร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Read More »
Featured
user

ทีเส็บเดินหน้าจับมือผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมสถานที่จัดงานไมซ์หลังผ่อนปรนระยะที่ 4

ทีเส็บ จับมือผู้ประกอบการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ เร่งบริหารจัดการความพร้อมสถานที่จัดงานตามมาตรการคู่มือปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 หลังรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 4 โดยร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมการเตรียมประเมินความพร้อมของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ที่จะเริ่มจัดงานแสดงสินค้างานแรก 27 มิถุนายนนี้ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทีเส็บได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ ศึกษาทำความเข้าใจมาตรการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัยของรัฐบาล รวมถึงคู่มือการจัดงานไมซ์ที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจไมซ์ จัดทำคู่มือการจัดงานประชุมสัมมนา

Read More »
Featured
user

ททท. จับมือ UNDP ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วานนี้ (5 มิถุนายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Mr. Renaud Meyer, the UNDP’s Resident Representative for Thailand ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมย์ในการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยต้องการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Read More »
Featured
user

2 กระทรวง จับมือ ยกระดับท่องเที่ยวไทย ชูสัญลักษณ์ “SHA” สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย สไตล์ New Normal

เมื่อบ่ายวันที่ 25 พ.ค.63 ในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ที่เป็นความร่วมมือจาก 2 กระทรวงหลัก คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้ว่าปัจจุบันแม้มาตรการคลายล็อกดาวน์ที่ออกมาจะยังไม่เปิดโอกาสให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด แต่การพูดคุยกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก รมว.ท่องเที่ยวฯ

Read More »
Featured
user

ทีเส็บ แนะผู้ประกอบการไมซ์ ศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมด้านสุขอนามัยก่อนผ่อนปรน

ทีเส็บ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไมซ์ จัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Venue Hygiene Guidelines)เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศเข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมทางธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หวังเป็น new normal ของอุตสาหกรรมไมซ์เมื่อรัฐบาลเริ่มปลดล็อคในอนาคต นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น และรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนปรนการเปิดสถานประกอบการหรือกิจการบางประเภทเฟสแรก เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม นายอนุทิน

Read More »
News
user

STAY STRONG TOGETHER

“KORAT FIGHTING” ✌️✌️ We’ll overcome the grief and sadness. Korat is the city of strength and life will move on. -FD team 👯‍♀️👯‍♀️🕺👯‍♀️👯‍♀️ #StayStrongTogether #SaveKorat

Read More »
News
user

Café Amazon เปิดรับ “พนักงานวัยเก๋า” ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ🧓👵

มาแล้ว “บาริสต้า” สูงวัยกลุ่มแรก ในร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์” นำร่องสาขาแรก ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หวังสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ พร้อมขยายโครงการต่อเนื่อง “โออาร์” เตรียมเปิด5สาขาปีนี้ จ้างกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพิ่มเติม ลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาสังคม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือโออาร์

Read More »
News
user

“รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง” แถลงข่าวเปิดตัว 4 ศูนย์นวัตกรรมทันสมัยระดับอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์สุขภาพระดับพรีเมียม 6 ดาวใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ภายใต้กลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านศูนย์สุขภาพเฉพาะรายบุคคล เปิดตัว 4 ศูนย์นวัตกรรมทันสมัยระดับอาเซียน ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์จิณณ์ เวลเนส และศูนย์ศัลยกรรมความงามและผิวหนัง ชูจุดเด่นการใช้ DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Read More »
Featured
user

ททท.เชื่อมไทย-นานาชาติ ดันท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ทั่วไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

คึกคัก จัดเต็ม ทั้งสาระ สีสัน ท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ตลอด 4 วันงาน FD Expo 2019 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดและขยายผลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 9+5 เส้นทางนำร่อง พร้อมจัดเวทีเสวนานานาชาติ และการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย รองรับสังคมผู้สูงวัย

Read More »
Featured
user

“Jin Wellbeing County” เมืองแนวคิดใหม่รองรับสังคมผู้สูงวัย ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯครั้งที่4

เมื่อ28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา “โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ” ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่4 และได้รับรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูจำนวน2รางวัลคือ “ตึกอาคาร Friendly Design” โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัล

Read More »
Featured
user

ธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่ 4

ธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ธนาคารออมสินร่วมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมและบริการภายใต้แนวคิดธนาคารยุคดิจิตอล ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมให้ผู้สูงวัย และผู้มีปัญหาทางร่างกายสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ ตลอดช่วงเวลางานฯ ธนาคารออมสิน และ ทีมงานยังได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องการออมเงินแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Read More »
Featured
user

TOYOTA ร่วมขับเคลื่อนมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่ 4 นำเสนอนวัตกรรมรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการที่ใช้รถเข็น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้นำรถ TOYOTA รุ่น SIENTA เข้าร่วมจัดแสดงในงานปีนี้ เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมยานยนต์่ของ TOYOTA ที่คำนึงถึงการเดินทางของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการที่ใช้รถเข็น

Read More »
Featured
user

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานสักขีพยาน “สายการบินแอร์เอเชีย-มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ” ลงนามจ้างงานคนพิการ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานสักขีพยานการลงนามการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ระหว่าง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ผู้ว่าจ้าง กับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้บริหารจัดการ ซึ่งเป็นการจ้างงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในครั้งนี้ได้มีการจ้างงานคนพิการรวม 72 ตำแหน่ง ใน 33 จังหวัด แบ่งเป็น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

Read More »
Featured
user

“การบินไทย”🛫ร่วมออกบูธงานมหกรรมอารยสถาปัตย์-นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมบูธของ บริษัท การบินไทย ในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4” (Thailand Friendly Design Expo 2019) โดยมี นายจิราวุฒิ วินัยพานิช ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

Read More »
Featured
user

“โออาร์” ร่วมขับเคลื่อนมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปี 4 สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เพื่อคนทั้งมวล

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้จัดแสดงสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใย ใส่ใจทุกคน เช่น ที่จอดรถสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น ทางลาดมาตรฐาน ไม่ชัน ไม่แคบ

Read More »
Featured
user

“ดั๊บเบิ้ล เอ” รับประกาศเกียรติคุณ2รางวัล ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่4

มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน)” เป็นองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design and Tourism for All Awards) ประจำปี 2562 โดย นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด

Read More »
Featured
user

“หอการค้าไทย-จีน” รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 15 บูธดีเด่น ประจำปี2562

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีต รมว. กระทรวงท่องเที่ยวฯ มอบรางวัล “บูธดีเด่น ประจำปี2562 ” ให้กับ นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ หอการค้าไทย-จีน ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 หรือ Thailand Friendly Design Expo 2019

Read More »
Featured
user

“ชีวิตดี บาย เอสซีจี” ชูแนวคิดการเตรียมพร้อมทุกด้านการใช้ชีวิตในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2019”

“ชีวิตดี บาย เอสซีจี” (Chivit-D by SCG) มุ่งพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อตอบรับสังคมสูงวัย (Aging society) โดยล่าสุดได้ร่วมนำเสนอการเตรียมพร้อมทุก ๆ ด้านของการใช้ชีวิตให้กับผู้ดูแลและผู้สูงวัย ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2019” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค.

Read More »

BOOTHS AT THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2019

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ททท.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับสังคมผู้สูงวัย ตลาดใหญ่ในโลกยุคปัจจุบัน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All คือการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย ทั้งเรื่องการออกแบบและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยว…
อพท

อพท

อพท.ร่วมขับเคลื่อน Tourism for All และ FD Expo 2019 คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ…
Double A

Double A

มหาอำนาจกระดาษโลก Double A เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ Thailand Friendly Design Expo 2019 สร้างสรรค์สังคมเพื่อคนทั้งมวล…
AIR ASIA

AIR ASIA

เยี่ยมชม Friendly Design สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ “อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา” อ.บ้านฉาง จ.ระยอง