Tagged: ห้องน้ำ

0

กฎหมายอารยสถาปัตย์ในเมืองไทย

(เล่าเรื่องยามเช้า โดย กฤษนะ ละไล 25 ตุลาคม 2557)      หลายคนที่เคยไปต่างประเทศ และได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาอารยสถาปัตย์ในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา หรือแม้แต่เพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ ซึ่งมีการสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคน-ทุกวัย-ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้-ใช้ประโยชน์ได้ ในตึกอาคาร แหล่งท่องเที่ยว...

0

5 เหตุผล ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์?

ความเจริญ และการพัฒนา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราต้องตระหนักว่า “อารยสถาปัตย์” เป็นสิ่งสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน และอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทำในวันนี้ แต่วันข้างหน้าก็ต้องทำอยู่ดี ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ      1.ผู้สูงอายุกำลังจะล้นโลก ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเดินไปสู่สังคมผู้สูงอายุ มนุษย์จะมีอายุยืนยาวขึ้น...

0

กทม.รับมอบห้องสุขาประชารัฐเพื่อคนทั้งมวล เก็บตกจากเนชั่น 25-5-59 曼谷政府为人员建造公共厕所 .节目《民旅台新闻》

กทม.รับมอบห้องสุขาประชารัฐเพื่อคนทั้งมวล เก็บตกจากเนชั่น 25-5-59 

0

“คมนาคม” ของบทำทางลาด-ห้องน้ำ-ลิฟต์-ที่จอดรถ “Ministry of Transport” Budget Request for the facilities (Ramp,Restroom,Elevator and Parking)

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการงานและพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนว่า จะเสนอรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณ แยกเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุได้บรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีว่า จะต้องมีการสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนกลุ่มนี้ “กรอบหลัก 5 ข้อที่ต้องดำเนินการเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุมีอาทิ...

0

สำรวจห้องน้ำที่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

ห้องน้ำที่วัดไร่ขิง ยังไม่มีป้ายสัญลักษณ์วีลแชร์หน้าห้องน้ำ ทางเข้ามีทางลาดขึ้นไป หน้าห้องน้ำมีป้ายสัญลักษณ์ แต่ผู้ใช้วีลแชร์ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากห้องน้ำแคบมาก ๆ

0

อารยสถาปัตย์ @วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร Friendly Design at Wat Pathum Wanaram Ratchaworawihan, Bangkok

     วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากฝั่งลาวถึง 3 องค์  “พระสายน์” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ พระเสริมและพระแสนนั้นประดิษฐานอยู่ด้วยกันในพระวิหารของวัดปทุมวนาราม      ทางเข้าวัดมีทางลาดมนุษย์ล้อสามารถเข้าถึงได้บางส่วน ไม่สามารถขึ้นไปสักการะพระอุโบสถกับวิหารได้ หมุนล้อผ่านทางเรียบเข้าไปพบ “สวนป่าพระราชศรัทธา” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัด      ไม่น่าเชื่อกลางกรุงเช่นนี้ยังมีสวนป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย...