Tagged: ผู้สูงอายุ

0

งานประเพณีสงกรานต์ 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี กฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น 16-4-61

  งานประเพณีสงกรานต์ 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี กฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น 16-4-61 

0

“ซากุ” เมืองต้นแบบดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพ

“ซากุ” เมืองต้นแบบดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพ      ประเทศไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 10.48 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรรวม (65.17 ล้านคน) ซึ่งคาดการณ์ว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมดในอีก 20 ปีข้างหน้า...

0

5 เหตุผล ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์?

ความเจริญ และการพัฒนา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราต้องตระหนักว่า “อารยสถาปัตย์” เป็นสิ่งสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน และอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทำในวันนี้ แต่วันข้างหน้าก็ต้องทำอยู่ดี ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ      1.ผู้สูงอายุกำลังจะล้นโลก ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเดินไปสู่สังคมผู้สูงอายุ มนุษย์จะมีอายุยืนยาวขึ้น...

0

Elderly Care การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

‘ความชรา’ เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นอกจากเราจะมาตั้งคำถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะเพิ่มขึ้นตามวัย เราสามารถออกแบบให้การใช้ชีวิตสูงวัยอยู่อย่างมีสุขได้เช่นกัน หนึ่งอิริยาบทของผู้สูงวัยขณะลงบันไดโดยปราศจากไม้เท้า  ที่มาภาพ : www.mcot.net การออกแบบบันไดและทางลาด ควรคำนึงถึงขนาดเพื่อรองรับความเสื่อมของกระดูก และใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นมัน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ประตูก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประตูควรเลือกใช้แบบบานเลื่อนเพราะสะดวกในการใช้งานทั้งแบบเดินหรือรถเข็น แต่ถ้าต้องใช้แบบประตู ให้ออกแบบตำแหน่งการเปิดของประตูให้เปิดออกสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน มือจับสำหรับบิดประตูสูงจากพื้น 100-120 เซนติเมตร ที่ประตูควรมีราวจับสูง 80 เซนติเมตร...

0

ไส้ลูกแม็กซ์ ช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุได้!

ไส้ลูกแม็กซ์ สามารถนำมาหลอมทำไม้ค้ำ ไม้เคน วอร์คเกอร์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุได้ เห็นประโยชน์อย่างนี้แล้ว อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ สามารถเก็บรวบรวมแล้วส่งมาได้ที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลค่ะ ขอบคุณข้อมูล: https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5/125303657634315

0

บ้านอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ ตอนที่ 2 [ผู้พิการตาบอด- ผู้พิการนั่งรถเข็น]

ผู้พิการตาบอด- ผู้พิการนั่งรถเข็น โดยทั่วไปความพิการที่ส่งผลต่อการใช้สอยพื้นที่ในอาคารที่เราสามารถพบบ่อย ได้แก่      -ความพิการทางการมองเห็น เช่น คนตาบอด       -ความพิการทางการเคลื่อนที่ เช่นผู้พิการที่ใช้ล้อเลื่อน  การออกแบบเพื่อผู้พิการ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ในส่วนต่างมีดังต่อไปนี้ ทางเดินสำหรับคนตาบอด โดยทั่วไปช่องทางที่แคบที่สุดสำหรับคน 1 คนเดินผ่าน คือ 0.62ม. ถ้าผู้พิการที่ใช้ไม้เท้าอาจต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย...