Tagged: บ.ก.บอกกล่าว

0

“ตาก-สุราษฎร์ธานี” 2 จังหวัดนำร่องเมืองอารยสถาปัตย์ Friendly Design City 泰国达府和素叻府–未来的通用设计城市

“ตาก-สุราษฎร์ธานี” 2 จังหวัดนำร่องเมืองอารยสถาปัตย์  Friendly Design City ความสำคัญยิ่งยวดอย่างหนึ่งของประเทศไทยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้านี้ คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือ การออกแบบ จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ทั้งในตึกอาคาร สถานที่...

0

ช่วยกันทำอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองไทย ให้คนทุกวัยเข้าถึง เที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม (通用设计给生活带来便利)

ช่วยกันทำอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองไทย ให้คนทุกวัยเข้าถึง เที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม

0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ ปักธงเที่ยวไทย เมืองไทย เที่ยวได้ทุกคน

Tourism for All ทัวร์อารยสถาปัตย์ ปักธงเที่ยวไทย เมืองไทย เที่ยวได้ทุกคน (บทความโดย กฤษนะ ละไล ลงตีพิมพ์ใน นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558) กิจกรรมรณรงค์อารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อให้คนทุกวัย และทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ ทุกคนไปเที่ยวได้...

0

คนของแผ่นดิน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ทั่วไทย สะดวก ปลอดภัย

คนของแผ่นดิน  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ผมได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในวัย 76 ปีทอง   ที่เพิ่งหายจากอาการป่วยไข้อันสืบเนื่องมาจากอาการปวดท้องอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ  ปวดถึงขั้นทุรนทุรายทำให้ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่ รพ.จุฬา เป็นเวลานานนับเดือน คุณหมอก็พยายามตรวจแล้วตรวจอีก ต้องวางยาสลบถึง  5...

0

เป้าหมายของการจัดทัวร์อารยสถาปัตย์ ปักธงเที่ยวไทย เมืองไทย เที่ยวได้ทุกคน Objective to organize Friendly Design Tour

เป้าหมายของการจัดทัวร์อารยสถาปัตย์ ปักธงเที่ยวไทย เที่ยวได้ทุกคน คือ 1. แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน รถ-พาหนะเดินทาง  ที่ไหนมีอารยสถาปัตย์ เราไปส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ออกข่าว ช่วยเชียร์ให้เป็นตัวอย่าง โดยถ้าสถานที่ไหนมีอารยสถาปัตย์ถึงพร้อม เราก็จะไป ปักธง...