Tagged: ฑูตอารยสถาปัตย์

0

ธนาคาร ธกส. จ.น่าน สร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล !!

ธนาคาร ธกส. จ.น่าน สร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล !! หลังจากที่ทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดน่าน (จากการจ้างงานคนพิการตามกฏหมายของสายการบินไทยแอร์เอเชีย) ได้ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขานาน้อย จ.น่าน และได้ส่งมอบหนังสือขอความร่วมมือในการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็๋นอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น เมื่อวันที่ 26...

0

MV FD เป็นฑูตอารยสถาปัตย์ เจิดจรัสในวัยเยาวชน

เพลง..ฑูตอารยสถาปัตย์ เนื้อร้อง-ทำนอง..กฤษนะ ละไล ดนตรี..ไกลกังวล เพ็ชรพินิจ เรียบเรียงภาพ..ผักกาด  โพธิ์ศรี

0

Home Care & Rehabilitation Exhibition

Home Care & Rehabilitation Exhibition หรือเรียกย่อๆว่า HCR 2015 จัดที่ Tokyo Big Sight วันที่ 7- 9 ตค. ถือว่าเป็นงานจัดแสดงเกี่ยวกับการดูแลในบ้านและการฟื้นฟูสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศญี่ปุ่นและ...