Tagged: ข่าวสาร

0

Living Street ถนนที่มีชีวิต

ตอนเราเป็นเด็ก หลาย ๆ คนคงเคยวิ่งเล่นกันบนถนนแถวบ้านหรือในซอย หรือกล่าวได้ว่าถนนนั้นถูกใช้ทั้งเพื่อสันทนาการและการสัญจร แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ปริมาณรถยนต์และระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นทำให้ถนนเหลือเพียงหน้าที่ในการเป็นทางสัญจรเท่านั้น แน่นอนว่าสำหรับถนนระหว่างเมืองนั้น หน้าที่หลักควรจะเป็นเพื่อการสัญจร แต่สำหรับถนนในเมือง ในตรอกซอกซอย บางทีก็อาจจะต้องย้อนกลับมาคิดดูอีกทีว่า ถนนตรงนั้นควรมีหน้าที่ทางสันทนาการควบคู่ไปกับหน้าที่ทางการสัญจรด้วยหรือไม่ แนวคิดถนนมีชีวิต จึงเป็นการออกแบบถนนเพื่อให้ถนนมีหน้าที่ทั้งทางสันทนาการและการสัญจร ถ้าอยู่ในย่านบ้านเรือน เด็ก ๆ ก็ออกมาเล่นหน้าบ้านได้ ไม่ต้องไปไหนไกล...

0

กฎหมายอารยสถาปัตย์ในเมืองไทย

(เล่าเรื่องยามเช้า โดย กฤษนะ ละไล 25 ตุลาคม 2557)      หลายคนที่เคยไปต่างประเทศ และได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาอารยสถาปัตย์ในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา หรือแม้แต่เพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ ซึ่งมีการสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคน-ทุกวัย-ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้-ใช้ประโยชน์ได้ ในตึกอาคาร แหล่งท่องเที่ยว...

0

“คมนาคม” ของบทำทางลาด-ห้องน้ำ-ลิฟต์-ที่จอดรถ “Ministry of Transport” Budget Request for the facilities (Ramp,Restroom,Elevator and Parking)

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการงานและพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนว่า จะเสนอรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณ แยกเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุได้บรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีว่า จะต้องมีการสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนกลุ่มนี้ “กรอบหลัก 5 ข้อที่ต้องดำเนินการเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุมีอาทิ...

0

สวนสาธารณะอารยสถาปัตย์ สวนป่าบางกระเจ้า The Reforestation Restoration Project for Eco-learning at Sri Nakorn Khuen Khan Park (Bangkachao)

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างทำอารยสถาปัตย์สวนป่ากระเจ้าในพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ โดยยึดหลัก Friendly Design หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย เพื่อพัฒนาให้สวนป่าบางกระจ้า เป็นสวนสาธารณะอารยสถาปัตย์แห่งแรกของเมืองไทย และประชาคมอาเซียน...

0

คิกออฟอารยสถาปัตย์ ธนาคารกรุงไทยยุคใหม่

คิกออฟอารยสถาปัตย์ ธนาคารกรุงไทยยุคใหม่ (เล่าเรื่อง โดย กฤษนะ ละไล 31 มกราคม 2558) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้เริ่มต้นนโยบายการปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design...