Tagged: กฤษนะ

0

กฤษนะล้วงลูกพรีเมี่ยม ตอน เสวนาโอกาสประเทศไทย เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ ช่วง 3 (14-6-58)

กฤษนะล้วงลูกพรีเมี่ยม ตอน เสวนาโอกาสประเทศไทย เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ ช่วง 3 (14-6-58)  กฤษนะล้วงลูกพรีเมี่ยม  เสนอตอน เสวนาวาระชาติ “โอกาสประเทศไทย :  เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน” ฟังวิสัยทัศน์ มุมมองจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่พร้อมร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันอารยสถาปัตย์ไทย ให้ก้าวไกลในอาเซียน

0

เก็บตกจากเนชั่น 28-5-58 MOUรถเมล์+ห้องสุขาอารยสถาปัตย์

เก็บตกจากเนชั่น 28-5-58 การลงนาม MOUครั้งประวัติศาสตร์ รถเมล์อารยสถาปัตย์+โครงการห้องน้ำของหนู(สุขาอารยสถาปัตย์ )