Thailand Friendly Design EXPO : เว็บไซต์อารยสถาปัตย์แห่งแรกของไทย และอาเซียน Blog

0

แนะนำ 10 เนอร์สซิ่งโฮมน่าอยู่เพื่อผู้สูงวัย

          ในปัจจุบันประเทศไทยขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว ผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย ดังนั้น ที่พักอาศัยที่รองรับการใช้ชีวิตในวัยชรา จึงเป็นที่มองหาเป็นอย่างมาก ทั้งบ้านพักถาวร หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย  และหัวข้อในวันนี้เราจะพาไปชม 10...

0

ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ต่อยอดขยายผล 9+5 เส้นทาง Tourism for All สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ของรัฐบาลไทย นำโดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศต่อยอดและขยายผลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่จะสร้างรายได้ และช่วยเสริมสร้างความสุขให้แก่คนในชาติ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในหลายด้าน นอกเหนือจากการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง และระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถ เรือ เครื่องบินโดยสาร...

0

🙏ร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์💦 และเปิดโครงการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนใชัรถเข็น Friendly Design for All ♿️ ที่วัดไร่ขิง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เขื่อนหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส...

0

FD Building

 FDตึกอาคาร ที่มี Friendly Design  1.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 3.Siam Square One  Interior and Architect | สร้างบ้าน และ ตกแต่งภายใน‎  1.BLUE ARCHITECT CO.,LTD....

0

สำรวจสกายวอล์ก-เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “ราชประสงค์-สยามพารากอน-แยกปทุมวัน” (2)

หลังจากรวมพลกันครบทีมแล้ว จุดแรก เราไปสำรวจกันที่แหล่งท่องเที่ยวที่คณะทัวร์จากอาเซียนและเอเชียมักนิยมพากันมากราบไหว้ขอพร คือ ศาลพระพรหมเอราวัณ ซึ่งมีทางลาดเชื่อมโยงจากฟุตบาททางเดินเท้า ทำให้ผู้สูงวัยและผู้พิการที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย แต่ติดปัญหาที่ฝาปิดท่อระบายน้ำที่ยังใช้แบบเก่าที่เป็นตะแกรงซี่ห่างๆ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ เช่น ล้อรถเข็นอาจพลัดตกลงไปในร่องได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ฟุตบาทในบริเวณด้านหน้าและด้านข้างศาลพระพรหมเอราวัณ มีบางจุดที่เริ่มชำรุดทรุดโทรม ไม่ราบเรียบ น่าจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว...

0

สำรวจสกายวอล์ก-เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “ราชประสงค์-สยามพารากอน-แยกปทุมวัน” (1)

เครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ในเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่ย่านราชประสงค์-สยามพารากอน-แยกปทุมวัน เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา การสำรวจครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเตรียมเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์ (Friendly Design Trip)...