Thailand Friendly Design EXPO : เว็บไซต์อารยสถาปัตย์แห่งแรกของไทย และอาเซียน Blog

0

“สุโขทัย” ขับเคลื่อนสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (1) ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย-มนุษย์ล้อ♿️

กระแสความตื่นตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All กำลังขยายผลไปยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ภายหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลรวม 14 เส้นทางในทั่วทุกภูมิภาคของไทยไปก่อนหน้านี้ โดยล่าสุด จังหวัดสุโขทัยได้ตอบรับการขับเคลื่อนสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น...

0

ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่🌱 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ ณ อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตพิการ การปฏิบัติตัวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ในภาคบ่ายเป็นการจัดเสวนาเกี่ยวกับ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อคนพิการ คนด้อยสมรรถภาพ ผู้สูงวัย และเด็กพิการ กับการพัฒนาสังคม โดยผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี...

0

ก.แรงงาน เปิดสนามประลองฝีมือคนพิการ♿️ ครั้งที่9 ยกระดับฝีมือเพิ่มโอกาสจ้างงาน

ก.แรงงาน เปิดสนามประชันทักษะฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 9 กว่า 200 คน ใน 20 สาขา ยกระดับมาตรฐานฝีมือ เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม...

0

ผู้ว่า ททท.ชูท่องเที่ยวไทย🧳 กระจายรายได้💸-ลดความเหลื่อมล้ำ (1)

เมืองไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักยอดนิยมของโลก ส่งผลให้รายได้หลักของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งมาจากธุรกิจการท่องเที่ยว แต่จะทำอย่างไรให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างคน สร้างงาน และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ เรื่องนี้ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีคำตอบครับ “ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย เติบโตดีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึงปีที่แล้ว ตัวเลขขององค์กรการท่องเที่ยวโลก หรือ...

0

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ปรับปรุงอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมสูงวัย-ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ-ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานคิกออฟเปิดโครงการอารยสถาปัตย์ (Friendly Design for All) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี...

0

แนะนำ 10 เนอร์สซิ่งโฮมน่าอยู่เพื่อผู้สูงวัย

          ในปัจจุบันประเทศไทยขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว ผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย ดังนั้น ที่พักอาศัยที่รองรับการใช้ชีวิตในวัยชรา จึงเป็นที่มองหาเป็นอย่างมาก ทั้งบ้านพักถาวร หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย  และหัวข้อในวันนี้เราจะพาไปชม 10...