มนุษย์ล้ออิสราเอลโวย สายการบิน Thai VietJet Airline ห้ามรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่อง. ชี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

You may also like...

Leave a Reply