📣เตรียมพร้อม จัดเต็ม ปีละหน คนกันเอง “Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4” พบกันปลายปีนี้ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 🚩

You may also like...

Leave a Reply