สายการบินแอร์เอเชียสนับสนุนการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลร่วมมอบรางวัล Friendly Design Awards 2018

สายการบินแอร์เอเชีย ใครๆก็บินได้ สนับสนุนการประกวดแข่งขันชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2018 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และคณะผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๓ โดยสายการบินแอร์เอเชียได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้แก่เยาวชนที่ชนะการประกวด รวม 6 รางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

การประกวดรางวัล Friendly Design Awards 2018 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) แก่เยาวชนผ่านการออกแบบอุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการต่างๆเพื่อรองรับกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสุขภาพร่างกาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมกัน

โดยมีผลงงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 17 ผลงาน จากจำนวนมากกว่า 100 ผลงาน และผลงานที่ชนะการประกวดรอบสุดท้ายมีทั้งหมด 6 ผลงาน ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Space Walker จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Multi- pregnancy Chair จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รางวัลรองอันดับ 2 ตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Fun Exercise จาก NIST International School

4. รางวัลชมเชย ตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่

4.1. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัด สำหรับการฝึกลุกยืนในผู้ที่มีปัญหาการลุกยืน จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.2. ผลงาน รถทานตะวัน จาก สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4.3. ผลงาน Carpet-Making Table จาก โรงเรียนบางกอกพัฒนา

*** Friendly Design (เฟรนด์ลี่ ดีไซน์) หรือ อารยสถาปัตย์ หมายถึง การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล เป็นหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถใช้งานได้ เข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สบายใจหายห่วง โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์สุขของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้กระเป๋าเดินทางติดล้อด้วย

ตัวอย่างของอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design (เฟรนด์ลี่ ดีไซน์) เช่น ตึกอาคารมีทางลาดที่เชื่อมโยงทั่วถึงไปได้ทั่ว มนุษย์ล้อสามารถเข็นไปเองได้ สะดวก ปลอดภัย , ตึกอาคาร สถานที่สาธารณะ วัด ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ มีห้องสุขา และมีที่จอดรถสำหรับคนใช้รถเข็น มีป้ายสัญลักษณ์รูปมนุษย์ล้อ คนท้อง รถเข็นเด็กเล็ก ,รถยนต์/รถตู้มีลิฟต์ยกรถเข็นขึ้นลงได้ สะดวก ปลอดภัย เครื่องบินมีรถไฮลิฟต์ และรถเข็นเล็ก (เคบิ้นวีลแชร์) ให้มนุษย์ล้อใช้บริการเดินทางได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ฯลฯ

อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design จะช่วยรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และมนุษย์ล้อ (The rights of persons with disbilities) และช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่ทันสมัยในเวทีโลก ในฐานะ “เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” และ “เมืองศูนย์กลางด้านอารยสถาปัตย์ในภุมิภาคอาเซียน”