คุณชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รมต.ต่างประเทศ เป็นประธานพิธีคิกออฟ “Friendly Design กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล”

You may also like...

Leave a Reply