หอการค้าไทย-จีน บริจาคขาเทียมให้ผู้พิการ 40 คน ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯปีที่ 3

You may also like...

Leave a Reply