วช.จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ

You may also like...

Leave a Reply