ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 รวมพลังเครือข่ายมหามิตร FD ทั่วโลก รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

You may also like...

Leave a Reply