นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ขอเชิญชวนนักธุรกิจ นักบริหาร นักวิชาการ พี่น้องประชาชน และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาเที่ยวชมงาน FD Expo 2018 กันนะครับ

You may also like...

Leave a Reply