มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับผู้พิการ จัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

You may also like...

Leave a Reply