Daily Archive: June 12, 2019

0

ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่🌱 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ ณ อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตพิการ การปฏิบัติตัวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ในภาคบ่ายเป็นการจัดเสวนาเกี่ยวกับ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อคนพิการ คนด้อยสมรรถภาพ ผู้สูงวัย และเด็กพิการ กับการพัฒนาสังคม โดยผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี...